Sławomir Łopalewski złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu PKO Ubezpieczenia

Sławomir Łopalewski złożył rezygnację ze stanowiska prezesa zarządu PKO Ubezpieczenia. Funkcję prezesa zarządu spółek majątkowej i życiowej pełnił przez 12 lat. W tym czasie spółki wielokierunkowo umacniały pozycję lidera na rynku bancassurance. Prowadziły wiele strategicznych projektów, które znacząco zwiększyły skalę ich działania. Spółkami będzie kierował do 31 sierpnia br.

Jan Emeryk Rościszewski, wiceprezes kierujący pracami zarządu PKO Banku Polskiego, podziękował Sławomirowi Łopalewskiemu za długoletnie kierowanie spółkami ubezpieczeniowymi oraz wyniki finansowe osiągane przez nie w ostatnich latach.

Obecnie, wspólnie z PKO Bankiem Polskim, PKO Ubezpieczenia kontynuować będzie kluczową inicjatywę Nowej Prędkości Ubezpieczeń. Celem projektu jest wprowadzenie nowej linii ubezpieczeń, tych, które Polacy kupują najczęściej - komunikacyjnych, mieszkaniowych, turystycznych, na życie czy zdrowotnych. W ciągu najbliższych 5 lat, planowany jest wzrost przypisu składki w tym segmencie o około 1,5 mld zł oraz istotny wzrost liczby klientów banku posiadających te ubezpieczenia.