Rekordowe ponad 100 mln zł zysku netto PKO Ubezpieczenia w 2020 roku

Zysk PKO Ubezpieczenia
  • PKO Ubezpieczenia zamknęło 2020 r. rekordowym zyskiem netto w wysokości 101,1 mln zł
  • PKO Ubezpieczenia zachowało bardzo wysoką stabilność finansową z ROE na poziomie 22,6 proc. i wskaźnikiem wypłacalności Solvency II: 238 proc. dla spółki majątkowej oraz 196,5 proc. dla spółki życiowej
  • Ubezpieczenia są jednym ze strategicznych obszarów biznesowych dla Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego

PKO Ubezpieczenia zamknęło 2020 r. z rekordowym zyskiem netto w wysokości 101,1 mln zł, zachowując bardzo wysoką stabilność finansową z ROE na poziomie 22,6 proc. i wskaźnikiem wypłacalności Solvency II w wysokości 238 proc. dla spółki majątkowej oraz 196,5 proc. dla spółki życiowej. Ubezpieczenia są strategicznym obszarem biznesowym dla Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

– Ubiegły rok był dla nas zdecydowanie czasem wyzwań. Osiągnęliśmy rekordowe wyniki finansowe i przebiliśmy barierę 100 milionów zł zysku netto. Udało nam się także zachować bardzo dobre parametry finansowe – zarówno współczynniki wypłacalności, jak również ROE. Z jednej strony, ze względu na Covid-19, istotnie zmieniliśmy model pracy na tryb rozproszony, z drugiej weszliśmy na falę intensywnego rozwoju. Cieszę się, że z sukcesem to pogodziliśmy.– mówi Sławomir Łopalewski, prezes zarządu PKO Ubezpieczenia

PKO Ubezpieczenia osiągnęło najwyższy w swojej historii wynik finansowy netto - o ponad 16 proc. wyższy niż w 2019 r. Spółki wchodzące w skład Towarzystwa zebrały łącznie 836,7 mln zł składki przypisanej brutto - 318,9 mln zł w spółce życiowej oraz 517,9 mln zł w spółce majątkowej. Towarzystwo wraz z PKO Bankiem Polskim konsekwentnie wdraża nową strategię sprzedaży ubezpieczeń samodzielnych i w efekcie tych działań dąży do silnego wzmocnienia swej pozycji na rynku. W ciągu najbliższych pięciu lat PKO Ubezpieczenia chce obsługiwać co najmniej 3 mln klientów banku w tym segmencie.

– Grupa Kapitałowa Banku realizuje strategię, której kluczowym elementem jest cyfryzacja i platformizacja usług. Tworzymy ekosystem usług, nie tylko finansowych, skupionych na intuicyjnej w obsłudze platformie. Ważnym filarem tej strategii są spółki należące do grupy kapitałowej, które dostarczają najlepsze w swoich dziedzinach produkty i które wspólnie zmieniają PKO w Bank Przyszłości. – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego

Motorem napędowym rozwoju PKO Ubezpieczenia jest bliska współpraca z bankiem oraz pozostałymi spółkami grupy kapitałowej PKO – w szczególności z PKO Leasing. PKO Ubezpieczenia we współpracy z bankiem konsekwentnie realizuje strategię rozwoju nowego modelu ubezpieczeń samodzielnych, w szczególności ubezpieczeń najbardziej powszechnych – mieszkaniowych i komunikacyjnych. Nowy model zakłada zmiany nie tylko w ofercie, ale także w dystrybucji, obsłudze czy komunikacji marketingowej. Dzięki temu polisy spółek grupy kapitałowej PKO będą dla klientów banku ofertą ubezpieczeniową pierwszego wyboru. Planowane uruchomienie nowych ubezpieczeń mieszkaniowych, w nowym modelu nastąpi jeszcze w tym roku.

– Intensywnie rozwijamy sprzedaż do umów leasingu. Wspólnie z naszą siostrzaną spółka PKO Leasing rozbudowujemy ofertę ubezpieczeń, w szczególności komunikacyjnych. Już niebawem istotnie poszerzymy dystrybucję ubezpieczeń komunikacyjnych, uruchamiając naszą ofertę dla nowych klientów PKO Leasing. Będziemy dalej wspólnie szukać synergii i obszarów wzrostu w zakresie dystrybucji i obsługi klienta. – dodaje Sławomir Łopalewski