Regulamin serwisu

Regulamin serwisu pkoubezpieczenia.pl („Regulamin”)

Niniejszy Regulamin serwisu pkoubezpieczenia.pl i polityka prywatności, zwany dalej „REGULAMINEM” określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.pkoubezpieczenia.pl oraz zawiera informacje prawne o spółkach PKO Ubezpieczenia, a także informacje dotyczące prywatności osób korzystających z serwisu.

REGULAMIN jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu http://www.pkoubezpieczenia.pl w sposób umożliwiający każdej osobie, w dowolnym czasie, jego pobranie i utrwalenie na twardym dysku komputera, z którego użytkownik korzysta oraz wielokrotne odtwarzanie lub wydrukowanie.