Przedłużenie terminu składania ofert dla PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Szanowni Państwo,

 

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń SA z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, zwane dalej „Towarzystwem”, ma przyjemność poinformować Państwa, że termin składania ofert dotyczących procesu wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2020 – 2021 został wydłużony.

 

Na Państwa oferty czekamy do 10 stycznia 2020 r., do godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Towarzystwa, w Warszawie, w dniu 13 stycznia 2020 roku.

 

Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi na przełomie lutego/marca 2020 roku.