Strategia KURS NA ZYSKI II

Siła nabywcza waluty w znacznym stopniu zależy od kondycji krajowej gospodarki. Prognozy gospodarcze, na najbliższy rok i nadchodzące lata dla Meksyku, RPA, Brazylii, Chin oraz Indii są znacznie lepsze niż dla Strefy Euro. To znakomita okazja, aby zainwestować i zyskać z „Strategia KURS NA ZYSKI II” – drugą edycja produktu strukturyzowanego opartego o kursy pięciu walut: peso meksykańskiego, randa południowoafrykańskiego, reala brazylijskiego, juana chińskiego oraz rupii indyjskiej, w relacji do euro.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

Potencjał atrakcyjnych zysków

Strategia KURS NA ZYSKI II (produkt w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką jednorazową) daje szansę na osiągnięcie atrakcyjnego zysku, wynikającego ze wzrostu kursu pięciu wybranych walut w stosunku do euro.
MFW prognozuje, że w 2013 roku RPA, Brazylia, Chiny, Indie i Meksyk będą się rozwijać średnio w tempie 5,47%, czyli ponad 6 razy szybciej niż Strefa Euro, a w 2014 w tempie 5,61%, czyli prawie cztery razy szybciej (Źródło: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Lipiec 2012).

Jednocześnie wciąż rosnące zadłużenie krajów Unii Europejskiej powoduje spadek zaufania inwestorów, a co za tym idzie odpływ kapitału ze Strefy Euro.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową analitycy Nordea spodziewają się wzrostu kursów wybranych walut w relacji do euro.

Atrakcyjne warunki inwestycji

Strategia KURS NA ZYSKI II jest grupowym ubezpieczeniem na życie i dożycie. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 2 lat. Produkt zapewnia 100% gwarancję zainwestowanego kapitału, pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli Klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia. Wartość premii (zgodnie ze wzorem z Karty Parametrów) uzależniona jest od zmian wartości koszyka 5 walut w stosunku do euro.

Optymalne rozwiązanie podatkowe

Dzięki formie ubezpieczenie na życie i dożycie w Strategii KURS NA ZYSKI II Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

 • Instrument bazowy: Koszyk 5 walut
 • Gwarancja kapitału: 100%
 • Opłata wstępna: 0%
 • Opłata likwidacyjna*: 2%
 • Waluta umowy ubezpieczenia: PLN
 • Minimalna wartość Składki Ubezpieczeniowej: 5.000 PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nieukończone)
 • Okres subskrypcji: 6 listopada – 23 listopada 2012 r.
 • Czas trwania umowy ubezpieczenia: 5 listopada 2012 r. – 3 grudnia 2014 r.
 • Data obserwacji początkowej: 3 grudnia 2012 r.
 • Data obserwacji końcowej: 19 listopada 2014 r.
 • Data rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności: 29 listopada 2012 r.
 • Ochrona ubezpieczeniowa**: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Wskaźnik partycypacji dla produktu Strategia KURS NA ZYSKI II osiągnął poziom 161,08%

Wartość Początkowa (według stanu na 3 grudnia 2012 roku; wartość podana jako liczba jednostek danej waluty za jedno euro) w produkcie Strategia KURS NA ZYSKI wyniosła odpowiednio:

juan chiński (CNY) – 8.1328
rand południowoafrykański (ZAR) – 11.5385
peso meksykańskie (MXN) – 16.8362
real brazylijski (BRL) – 2.7578
rupia indyjska (INR) – 71.2403

* Opłata naliczana od bieżącej rynkowej wyceny instrumentu finansowego, który został nabyty w celu realizacji zobowiązań wynikających z wypłaty części Świadczenia z tytułu dożycia w wysokości wynoszącej 100% Składki Ubezpieczeniowej
** W przypadku zgonu Ubezpieczonego

Pliki do pobrania