Strategia KURS NA ZYSKI

Rynki krajów wschodzących szybciej niż rynki krajów rozwiniętych odrabiają straty po ostatnich spadkach. Potencjał wzrostu wartości walut RPA, Meksyku, Brazylii, Chin a także Indii wzrósł wskutek silnego spadku ich wartości w okresie kryzysu. Wciąż rosnące zadłużenie krajów Unii Europejskiej powoduje spadek zaufania inwestorów, a co za tym idzie odpływ kapitału ze Strefy Euro. To znakomita okazja, aby zainwestować i zyskać z „Strategia KURS NA ZYSKI” – produktem strukturyzowanym opartym o kursy pięciu walut: peso meksykańskiego, randa południowoafrykańskiego, reala brazylijskiego, chińskiego juana oraz rupii indyjskiej, w relacji do euro.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

Potencjał atrakcyjnych zysków

Strategia KURS NA ZYSKI (produkt w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką jednorazową) daje szansę na osiągnięcie atrakcyjnego zysku, wynikającego ze wzrostu kursu pięciu wybranych walut w stosunku do euro.
Siła nabywcza waluty w znacznym stopniu zależy od kondycji krajowej gospodarki. Prognozy gospodarcze, na ten rok i najbliższe lata dla Meksyku, RPA, Brazylii, Chin oraz Indii są obecnie znacznie lepsze niż dla Strefy Euro.

MFW prognozuje, że w 2013 roku wybrane kraje będą się rozwijać średnio w tempie 5,47%, czyli ponad 6 razy szybciej niż Strefa Euro, a w 2014 w tempie 5,61%, czyli prawie 4 razy szybciej (Źródło: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, Lipiec 2012).

Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową analitycy Nordea spodziewają się wzrostu kursów wybranych walut w relacji do euro.

Atrakcyjne warunki inwestycji

Strategia KURS NA ZYSKI jest grupowym ubezpieczeniem na życie i dożycie. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 2 lat. Produkt zapewnia 100% gwarancję zainwestowanego kapitału, pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli Klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia. Wartość premii (zgodnie ze wzorem z Karty Parametrów) uzależniona jest od zmian wartości koszyka 5 walut w stosunku do euro.

Optymalne rozwiązanie podatkowe

Dzięki formie Strategii KURS NA ZYSKI (ubezpieczenie na życie i dożycie) Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

 • Instrument bazowy: Koszyk 5 walut
 • Gwarancja kapitału: 100%
 • Opłata wstępna: 0%
 • Opłata likwidacyjna*: 2%
 • Waluta umowy ubezpieczenia: PLN
 • Minimalna wartość Składki Ubezpieczeniowej: 5.000 PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nieukończone)
 • Okres subskrypcji: 01.10 – 19.10.2012
 • Czas trwania umowy ubezpieczenia: 27.09.2012 – 29.10.2014
 • Data obserwacji początkowej: 29.10.2012
 • Data obserwacji końcowej: 15.10.2014
 • Okres Odpowiedzialności: 25.10.2012 – 29.10.2014
 • Ochrona ubezpieczeniowa**: 101% Składki Ubezpieczeniowej
  * Opłata naliczana od bieżącej rynkowej wyceny instrumentu finansowego, który został nabyty w celu realizacji zobowiązań wynikających z wypłaty części Świadczenia z tytułu dożycia  w wysokości wynoszącej 100% Składki Ubezpieczeniowej
  ** W przypadku zgonu Ubezpieczonego

Wskaźnik partycypacji dla produktu Strategia KURS NA ZYSKI osiągnął poziom 160,82%.

Wartość Początkowa (według stanu na 29 października 2012 roku; wartość podana jako liczba jednostek danej waluty za 1 euro) w produkcie Strategia KURS NA ZYSKI wyniosła odpowiednio:

 • juan chiński (CNY): 8,0530
 • rand południowoafrykański (ZAR): 11,2009
 • peso meksykańskie (MXN): 16,8290
 • real brazylijski (BRL): 2,6178
 • rupia indyjska (INR): 69,3996

Pliki do pobrania