Nordea Gwarant - Zysk pod ochroną

Czy chcesz zarabiać na wzroście cen akcji 50 najbardziej renomowanych spółek w Europie? Czy chcesz aby zysk z inwestycji był zabezpieczany w jej trakcie, abyś miał pewność, że go otrzymasz? Szukasz alternatywy dla niskooprocentowanych lokat lub ryzykownych inwestycji w fundusze? Jeśli odpowiedź na te pytania brzmi „tak”, toNordea Gwarant – Zysk pod ochroną jest rozwiązaniem stworzonym dla Ciebie.

 • Korzyści

 • Pliki do pobrania

 • Ponadprzeciętne zyski
  Nordea Gwarant – Zysk pod ochroną daje szansę na osiągnięcie atrakcyjnego zysku wynikającego ze wzrostu wartości indeksu Dow Jones Euro Stoxx 50. W skład tego indeksu wchodzi 50 największych pod względem kapitalizacji spółek Unii Europejskiej np. Danone, Nokia, Carrefour, Volkswagen, Allianz, Deutsche Bank, Philips czy Siemens. W większości są to globalne koncerny, które mogą poszczycić się nawet ponad 100-letnią obecnością na wysoko-konkurencyjnych rynkach. Są więc dobrze przygotowane, aby przetrwać obecne trudne czasy i będą pierwszymi, które skorzystają na poprawie koniunktury.
  Ostatnie spadki na giełdach sprawiły, że wycena Indeksu Dow Jones Euro Stoxx 50 jest najniższa od kilku lat. Może to być zatem idealny moment, aby zainwestować w produkt oparty o ten indeks – Nordea Gwarant – Zysk pod ochroną
 • OM – miesieczne ograniczenie
  OM zostało ustalone w sprzyjających warunkach rynkowych dzięki czemu wynosi 4,25%. Oznacza to najwyższy poziom OM jakie można ustalić według OWU Nordea Gwarant – Zysk pod ochroną.
 • Ochrona stopy zwrotu
  Dzięki zastosowaniu specjalnego mechanizmu ochrony, osiągnięte zyski są zabezpieczone przed ewentualnym załamaniem się koniunktury. W momencie, gdy inwestycja osiągnie jeden z 14 gwarantowanych progów zysku (określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia), stopa zwrotu jest w pełni chroniona.
 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Zysk pod ochroną to produkt trzyletni, dający inwestorom 97% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji). Wartość premii (zgodnie ze wzorem z Karty Parametrów) to iloczyn 97% i wyższej z dwóch wartości: najwyższego osiągniętego progu zysku oraz sumy miesięcznych zmian indeksu.Minimalna kwota inwestycji to 5000 zł.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant nie ponosisz żadnych opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków i darowizn. Nordea Gwarant to idealna inwestycja na niepewne czasy.

Produkt dostępny od 20 kwietnia do 22 maja 2009.

Wartość poczatkowa DJ Eurostoxx została ustalona na poziomie 2509,22.

Wzrost wskaźnika indeksu dla „Gwarant – Zysk po ochroną” za okres 14/12/2009 – 12/01/2010 wyniósł 3,18%. Oznacza to wzrost sumy miesięcznych zmian indeksu ona poziomie 7,15%. Produkt oiągnął zatem gwarantowany próg zysku, ustalony na poziomie 6%. 

Nordea Gwarant – Zysk pod ochroną –  konstrukcja produktu spowodowała, że pomimo realnego spadku wartości instrumentu bazowego o 14,58% w okresie notowań Klienci otrzymają premię.

Wartość ostatniego notowania instrumentu bazowego, którym jest Indeks Dow Jones EURO STOXX 50 (według stanu na 12 czerwca 2012) wyniosła 2143,38.
Na podstawie 37 miesięcznych notowań instrumentu bazowego obliczono premię dla Klienta w wysokości 5,82% (notowania odbywały się w okresie pomiędzy 12 czerwca 2009 roku i 12 czerwca 2012 roku).  Wartość premii wynika z przemnożenia osiągniętego w dniu 12 stycznia 2010 roku progu zysku w wysokości 6% wskaźnikiem 97% zgodnie ze wzorem wskazanym w OWU.

Oznacza to, że Klienci otrzymają 102,82% wpłaconej Składki Ubezpieczeniowej.