Nordea Gwarant - Złota Szansa IV 100%

Mówi się, że złoto to pewna inwestycja na niepewne czasy. Żeby się o tym przekonać, wystarczy spojrzeć na ceny kruszcu, które w czasach kryzysu gospodarczego
i niepewnej przyszłości strefy euro szybują w górę. Rośnie także cena wydobycia tego kruszcu. W 2002 roku wydobycie uncji złota kosztowało średnio 233 dolary.
W 2008 roku ten koszt wzrósł do prawie 450 dolarów, a w 2011 roku do ponad 660 dolarów. Wzrost kosztu wydobycia złota  jest naturalny, biorąc pod uwagę wyczerpywanie się najłatwiej dostępnych złóż, z których wydobycie jest najtańsze. Jednocześnie dla banków centralnych złoto jest koniecznym elementem dywersyfikacji rezerw walutowych, które są głównie denominowane w dolarze i euro. W 2011 roku tylko Chiny i Indie kupiły sztabki o łącznej wadze 540 ton. To szansa by zyskać na produkcie opartym o wartość złota notowanego na London Gold Market Fixing Ltd. Taką właśnie możliwość daje Nordea Gwarant – Złota Szansa IV 100%.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

Potencjał atrakcyjnych zysków
Nordea Gwarant – Złota Szansa IV 100% umożliwia osiągnięcie atrakcyjnego zysku wynikającego zarówno ze wzrostu wartości złota, jak i z utrzymania wartości złota na obecnym poziomie.

Atrakcyjne warunki inwestycji
Nordea Gwarant – Złota Szansa IV 100% to produkt trzyletni, dający inwestorom 100% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji). Przez 3 lata, obliczane są kwartalne zmiany ceny złota. W rezultacie, na koniec inwestycji otrzymujemy 12 kwartalnych procentowych zmian cen złota. Z tych wartości wybrane zostaną 4 najwyższe, a następnie zastąpione „współczynnikiem zastąpienia”*. Premia z inwestycji zostanie obliczona jako suma 4 wartości wynikających ze współczynnika zastąpienia oraz pozostałych 8 wartości kwartalnych zmian ceny złota.

Optymalne rozwiązanie podatkowe
Z Nordea Gwarant nie ponosisz żadnych opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków i darowizn. Nordea Gwarant – Złota Szansa IV 100% to idealna inwestycja na niepewne czasy.

*Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant – Złota Szansa IV 100%.

 • Instrument bazowy: cena złota
 • Czas trwania inwestycji: 3 lata
 • Gwarancja kapitału: 100% Składki Zainwestowanej
 • Wiek Klienta: 18-80 lat (nie ukończone)
 • Minimalna składka: 5.000 PLN
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Okres subskrypcji: 29 października 2012 r. – 13 listopada 2012 r.
 • Czas trwania umowy: 26 października 2012 r. – 2 grudnia 2015 r.
 • Okres Odpowiedzialności: od 16 listopada 2012 r.
 • Ochrona ubezpieczeniowa: 101% Składki Ubezpieczeniowej, w przypadku zgonu ubezpieczonego

Współczynnik Zastąpienia dla produktu Nordea Gwarant- Złota Szansa IV osiągnął poziom 5,11% przy gwarancji kapitału 100%.

Wartość uncji złota w pierwszym dniu obserwacji w produkcie Nordea Gwaranta – Złota Szansa IV (21 listopada 2012 r.) wyniosła 1 724 USD.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.