Nordea Gwarant - Złota Szansa II 98%

Mówi się, że złoto to pewna inwestycjana niepewne czasy. Żeby się o tym przekonać wystarczy spojrzeć na ceny kruszcu, które w czasach kryzysu gospodarczego i niepewnej przyszłości strefy euro szybują w górę.Jednocześnie dla banków centralnych złoto jest koniecznym elementem dywersyfikacji rezerw walutowych, które są głównie denominowane w dolarze i euro.W 2011 roku tylko Chiny i Indie kupiły sztabki o łącznej wadze 540 ton. Dzięki stałemu popytowi ceny kruszcu w ostatnich latach nie maleją.  To szansa by zyskać na produkcie opartym o wartość złota notowanego na London Gold Market Fixing Ltd. Taką właśnie możliwość daje Nordea Gwarant – Złota Szansa II 98%.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski
  Nordea Gwarant – Złota Szansa II 98%umożliwia osiągnięcie atrakcyjnego zysku wynikającego zarówno ze wzrostu wartości złota, jak i z utrzymania wartości złota na obecnym poziomie.
 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Złota Szansa II 98% to produkt trzyletni, dający inwestorom 100% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji). Od 14 sierpnia 2012 r., przez 3 lata, w produkcie bierzemy pod uwagę  kwartalne zmiany ceny złota. Z tych wartości zostaną wybrane4 najwyższe. Będą one zastąpione „współczynnikiem zastąpienia”*. Po tej zamianie, otrzymany zbiór 12 wartości – będzie stanowił premię z inwestycji.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant nie ponosisz żadnych opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków czy darowizn. Nordea Gwarant to idealna inwestycja na niepewne czasy.

*Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant – Złota Szansa II 98%.

 • Waluta umowy ubezpieczenia: PLN
 • Gwarancja kapitału: 98% Składki Zainwestowanej
 • Minimalnawartość Składki Ubezpieczeniowej: 5.000 PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nie ukończone)
 • Okres subskrypcji: 16.07.2012 – 07.08.2012
 • Czas trwania umowy ubezpieczenia: 13.07.2012 – 28.08.2015
 • Okres Odpowiedzialności: od 10.08.2012
 • Ochrona ubezpieczeniowa**:101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Cena złota z dnia 14 sierpnia 2012 wyniosła 1 597,75 USD

Współczynnik Zastąpienia dla produktu Nordea Gwarant- Złota Szansa II osiągnął poziom 9,15% przy gwarancji kapitału 98%.

Dnia 28 sierpnia 2015 r. kończy się okres, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Złota Szansa II 98 i Nordea Gwarant – Złota Szansa II 100.

Poniżej zaprezentowana została informacja o notowaniach ceny złota przez London Market Fixing Ltd. w Okresie Obserwacji:

 

Data Cena Waluta Procentowa zmiana
14-08-2012 1.597,75  USD
14-11-2012 1.725,75  USD 8,0%
14-02-2013 1.646,00  USD -4,6%
14-05-2013 1.433,75  USD -12,9%
14-08-2013 1.326,50  USD -7,5%
14-11-2013 1.286,00  USD -3,1%
14-02-2014 1.320,00  USD 2,6%
14-05-2014 1.305,25  USD -1,1%
14-08-2014 1.313,50  USD 0,6%
14-11-2014 1.169,00  USD -11,0%
16-02-2015 1.229,25  USD 5,2%
14-05-2015 1.225,00  USD -0,3%
14-08-2015 1.118,25  USD -8,7%

 

Współczynnik Zastąpienia dla produktu Nordea Gwarant- Złota Szansa II osiągnął poziom 9,15% przy gwarancji kapitału 98%.

Współczynnik Zastąpienia dla produktu Nordea Gwarant- Złota Szansa II  osiągnął 7,80% przy gwarancji kapitału 100%.

Suma 12 kwartalnych, notowanych w Okresie Obserwacji, procentowych zmian Cen Złota zmodyfikowana w taki sposób, że 4 najwyższe procentowe zmiany Cen Złota są zastępowane przez Współczynnik Zastąpienia wyniosła odpowiednio:

 • -18,00 dla Nordea Gwarant – Złota Szansa II 100,
 • -12,60 dla Nordea Gwarant – Złota Szansa II 98

W związku z powyższym w wyżej wymienionych produktach nie zostanie naliczona Premia.

Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie odpowiednio:

 • 98 % Składki Ubezpieczeniowej dla Nordea Gwarant – Złota Szansa II 98,
 • 100 % Składki Ubezpieczeniowej dla Nordea Gwarant – Złota Szansa II 100

 

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.