Nordea Gwarant - WIG 20 Dynamika II

Światowe rynki finansowe ustabilizowały się. Stopy procentowe są najniższe w historii, a inwestorzy znów zarabiają na wzrostach cen akcji. Jednocześnie kondycja polskich przedsiębiorstw jest mocna i stabilna. Produkcja przemysłowa wzrasta. Indeksy giełdowe zwyżkują już od połowy lutego 2009 roku. Jednak obecny okres wzrostów trwa stosunkowo krótko, w porównaniu z historycznymi hossami na warszawskiej giełdzie. Jak do tej pory spowodował także stosunkowo niewielki wzrost cen akcji. Można zatem spodziewać się dalszych wzrostów cen na giełdzie w Warszawie, które potrwają przynajmniej 2 lata. Dlatego oferujemy obecnie produkt Nordea Gwarant – WIG 20 Dynamika II, który pozwoli naszym klientom skorzystać na potencjalnych wzrostach giełdowych.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski
  Nordea Gwarant – WIG 20 Dynamika II (produkt w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie) jest oparty o indeks WIG 20. Konstrukcja produktu jest prosta – Klient zarobi tym więcej, im bardziej wzrośnie wartość spółek z tego indeksu. WIG 20 to indeks dwudziestu największych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pomimo wzrostów z ostatnich miesięcy, akcje spółek z WIG 20 cały czas mają mocny potencjał wzrostu. Przy dość silnej polskiej gospodarce sytuacja ta daje możliwości osiągnięcia znaczących zysków dzięki inwestycji w Nordea Gwarant – WIG 20 Dynamika II.
 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – WIG 20 Dynamika II to produkt dwuletni (okres trwania umowy ubezpieczenia od 04.06.2010 r. do 09.07.2012 r.) dający inwestorom 95% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli nie wycofają środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia grupowego zawartej na czas określony zgodnie z OWU). Konstrukcja produktu jest bardzo prosta – Klient zarobi tym więcej, im bardziej wzrośnie wartość spółek z indeksu WIG 20.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – WIG 20 Dynamika II nie ponosisz żadnych opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków czy darowizn. Nordea Gwarant– WIG 20 Dynamika II to idealna inwestycja na niepewne czasy.
 • Okres trwania umowy ubezpieczenia: 04.05.2010 r. do 09.07.2012 r.
 • Świadczenie z tytułu dożycia: 95% Składki Ubezpieczeniowej oraz Premia w wysokości obliczonej zgodnie ze wzorem podanym w OWU
 • Minimalna Składka Ubezpieczeniowa: 5.000 PLN
 • Waluta: PLN
 • Świadczenie z tytułu zgonu: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Okres subskrypcji: 04.05.2010 – 04.06.2010
 • Partycypacja została ustalona na poziomie 47%

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia  Nordea Gwarant – WIG 20 Dynamika II.

Wartość Końcowa (według stanu na 25 czerwca 2012 roku) w produkcie Nordea Gwarant – WIG20 Dynamika II wyniosła 2 303,22 punktów.
Wartość Początkowa w tym produkcie (według stanu na 25 czerwca 2010 roku) wyniosła      2 337,98 punktów.

Niższa Wartość Końcowa od Wartości Początkowej oznacza, że w produkcie nie została naliczona premia.

Okres umowy ubezpieczenia w produkcie Nordea Gwarant – WIG20 Dynamika II kończy się w dniu 9 lipca 2012 roku.

Indeks WIG20 obliczany i publikowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, (GPW). Nazwa indeksu stanowi własność intelektualną GPW i jest chronionym znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz GPW, a Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.  korzysta z niej na podstawie udzielonej licencji. GPW nie jest emitentem produktu ubezpieczeniowego – Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie „Nordea Gwarant – WIG20 Dynamika II” i produkt ten nie jest przez GPW sponsorowany, oferowany, promowany czy w jakikolwiek sposób autoryzowany. GPW nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z inwestycją w instrumenty finansowe bazujące na wartości indeksów giełdowych.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.