Nordea Gwarant - Surowcowy Kwartet II 100%

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje na 2011 rok dalsze wysokie tempo wzrostu światowej gospodarki, głównie dzięki dynamicznemu rozwojowi rynków wschodzących. Oznacza to rosnące zapotrzebowanie na surowce typu kukurydza, bawełna, kawa i cukier. Co więcej, w ubiegłym roku zbiory tych towarów były bardzo słabe, co oznacza, że ich zapasy są obecnie niewielkie. Może to spowodować dalszy, silny wzrost cen, a więc wzrost zysków z Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet II 100%, produktu opartego na tych właśnie surowcach.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski.
  Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet II 100%  to produkt strukturyzowany oparty o ceny czterech surowców: bawełny, kawy, kukurydzy i cukru. Od połowy 2010 roku ich ceny notują silne wzrosty, a analitycy Nordea prognozują utrzymanie tego trendu w 2011 roku.
  * Bawełna: spadek produkcji w Chinach i USA oraz malejące zapasy magazynowe spowodowały, że w 2010 r. cena bawełny podwoiła się. Przy utrzymującym się pomimo wzrostu cen, silnym popycie na ten surowiec, można prognozować, że w roku 2011 ceny bawełny utrzymają się na obecnym poziomie lub będą rosły.
  * Cukier: od 3 lat zbiory utrzymują się na niskim poziomie. Dlatego w roku 2010 ceny cukru wzrosły do poziomu 33 centów za funt (z niespełna 28 centów na początku 2010 i 12 centów na początku 2009 roku). Jeśli i w tym roku zbiory będą niewielkie, cena cukru może osiągnąć kolejne rekordowe wartości.
  * Kawa: w roku 2010 cena kawy wzrosła o około 50%. W ostatnich latach zbiory w krajach o największej produkcji tego surowca były bowiem niewystarczające. W przypadku powtórzenia się tej sytuacji w bieżącym roku, przy obecnych, niskich zapasach, cena kawy najpewniej w dalszym ciągu będzie rosła.
  * Kukurydza: Słabe zbiory kukurydzy w USA w roku 2010 spowodowały spadek stanu zapasów surowca, do najniższego od 15 lat poziomu, a także gwałtowny wzrost cen. W związku z małą powierzchnią gruntów wykorzystywanych pod uprawę kukurydzy, ryzyko wystąpienia kolejnych niedoborów może mieć wpływ na wzrost poziomu cen tego surowca.

Wyższe ceny cukru, bawełny, kawy i kukurydzy w najbliższym roku oznaczają możliwość osiągnięcia zysku z Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet II 100% .

 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet II 100% daje inwestorom 100% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia). Zysk z Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet II 100% ma postać kuponu. Wypłata kuponu zależy od zmian cen surowców: bawełny, kawy, kukurydzy, cukru. Na koniec umowy ubezpieczenia Klient może otrzymać aż 4 kupony. Kupon zostanie naliczony, jeśli w dniu 01.07, 03.10. 2011 roku oraz 02.01 i 02.04.2012 roku ceny wszystkich 4 towarów będą równe lub wyższe od ich wartości początkowej.
  Minimalna kwota inwestycji to 5000 zł.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet II 100% (dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie) Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego.
 • Instrument bazowy: ceny 4 surowców: bawełny, cukru, kukurydzy, kawy
 • Gwarancja Kapitału: 100%
 • Minimalna składka: od 5.000 PLN, wielokrotność 100 PLN
 • Waluta: PLN
 • Wiek klienta: 18 – 77 lat (nie ukończone)
 • Świadczenie z tytułu śmierci: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Czas trwania umowy Ubezpieczenia: od 9 lutego 2011 roku do 16 kwietnia 2012
 • Okres Odpowiedzialności: od 29 marca 2011 roku
 • Okres subskrypcji: od 14 lutego 2011 roku do 11 marca 2011 roku
 • Wartość kuponu wynosi 4%
 • Wartość Początkowa surowców wyniosła:
  Cukier = 27.44 US centów za funt
  Kukurydza =  736 US centów za buszel
  Kawa =  259.9 US centów za funt
  Bawełna = 195.55 US centów za funt
 • W dniu pierwszej obserwacji WD1 wartość surowców wyniosła odpowiednio:
  Cukier = 27.25 US centów za funt
  Kukurydza =  606.75 US centów za buszel
  Kawa =  263.65 US centów za funt
  Bawełna = 121.81 US centów za funt
  Z uwagi na fakt, że wartość trzech z czterech surowców w dniu pierwszej obserwacji była niższa niż wartość początkowa tych surowców Kupon 1 nie został naliczony.
 • W dniu drugiej obserwacji WD2 wartość surowców, na których oparty jest Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet II z gwarancją kapitału 100%  wyniosła odpowiednio:
  Cukier = 24.85 US centów za funt
  Kukurydza =  592.50 US centów za buszel
  Kawa =  223.45 US centów za funt
  Bawełna = 99.21 US centów za funt
  Z uwagi na fakt, że wartość każdego surowca w dniu drugiej obserwacji była niższa niż wartość początkowa tych surowców Kupon 2 nie został naliczony.
 • W dniu trzeciej obserwacji WD3 wartość surowców, na których oparty jest Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet II z gwarancją kapitału 100%  wyniosła odpowiednio:
  Cukier = 24.51 US centów za funt
  Kukurydza =  658.50 US centów za buszel
  Kawa =  227.20 US centów za funt
  Bawełna = 95.80 US centów za funt
  Z uwagi na fakt, że wartość każdego surowca w dniu trzeciej obserwacji była niższa niż wartość początkowa każdego surowca Kupon 3 nie został naliczony.
 • W dniu czwartej obserwacji WD4 wartość surowców, na których oparty jest Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet II z gwarancją kapitału 100%  wyniosła odpowiednio:
  Cukier = 24.50 US centów za funt
  Kukurydza =  655.00 US centów za buszel
  Kawa =  186.20 US centów za funt
  Bawełna = 93.12 US centów za funt
  Z uwagi na fakt, że wartość każdego surowca w dniu czwartej obserwacji była niższa niż wartość początkowa każdego surowca Kupon 4 nie został naliczony.

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant – Surowcowy Kwartet II 100%.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.