Nordea Gwarant - Skandynawskie Giganty

Skandynawskie gospodarki należą do najbardziej konkurencyjnych na świecie. Firmy z tego regionu konsekwentnie zdobywają rynki międzynarodowe. Zainwestuj w trzy firmy stanowiące filary skandynawskiego eksportu, w trzech szybko rozwijających się sektorach. Analitycy Nordea wybrali je ze względu na uznane marki, stabilną pozycję na rynku i dobre perspektywy rozwoju.
Z Nordea Gwarant – Skandynawskie Giganty możesz zainwestować jednocześnie w indeks akcji Nokia (telekomunikacja), Electrolux (producent AGD), Statoil (koncern paliwowy).

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski
  Z Nordea Gwarant – Skandynawskie Giganty inwestujesz w indeksy akcji trzech znanych na całym świecie skandynawskich firm.

  Nokia to największy producent telefonów komórkowych na świecie (posiada ok. 35% światowego rynku). Sprzedaje ponad 430 milionów telefonów rocznie, a z jej produktów korzysta ponad 1.200 milionów Klientów, czyli co 5-ty mieszkaniec Ziemi. Zdaniem analityków Nordea szybszy rozwój światowej gospodarki w nadchodzących latach pozytywnie wpłynie na przychody koncernu. Inwestycja w tę spółkę jest o tyle atrakcyjna, że akcje Nokii są stosunkowo tanie – zarówno jeśli porównujemy ich cenę do cen akcji spółek z sektora telekomunikacyjnego jak i całego rynku. Kolejnym atutem spółki jest niskie zadłużenie i duża ilość gotówki. Dzięki temu firma jest praktycznie niezależna od sytuacji na rynku kredytowym.

  Electrolux to drugi największy producent artykułów gospodarstwa domowego na świecie. Co roku sprzedaje ponad 40 milionów urządzeń, czyli  co sekundę przynajmniej 1 urządzenie). W 2004 roku firma rozpoczęła restrukturyzację, której celem było zwiększenie dochodowości i przygotowanie spółki na nowe wyzwania. Obecnie, program jest już prawie zakończony i widać jego pozytywne efekty. Można zatem oczekiwać, że w najbliższych latach zysk spółki będzie rósł, głównie dzięki koncentracji na produktach wysokiej jakości. Ich udział w sprzedaży powinien wzrosnąć z 40% obecnie, do 50%. Akcje spółki są relatywnie tanie w porównaniu do głównych konkurentów, co sprawia, że rosną szanse na wzrost ich wartości.

  Statoil jest obecnie piątym największym koncernem paliwowym na świecie oraz światowym liderem w wydobyciu gazu ziemnego. Co sekundę sprzedaje 1.900 litrów ropy oraz 1.300 metrów sześciennych gazu. Z inwestycyjnego punktu widzenia, jednym z największych atutów spółki jest specjalizacja w wydobywaniu ropy i gazuz miejsc trudnodostępnych. Większość nowych złóż, które zostaną uruchomione w przyszłości znajduje się właśnie w takich miejscach. Spółka jest również światowym liderem w produkcji gazu. Zyski płynące z tego źródła są stabilne, ponieważ gaz dostarczany przez Statoil do Europy Zachodniej jest jedyną alternatywą dla gazu rosyjskiego.

  Lokując swoje środki w Nordea Gwarant – Skandynawskie Giganty, możesz zyskać nie tylko nna wzroście, ale także zachowaniu poziomu cen akcji trzech szybko rozwijających się spółek skandynawskich.

 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Zysk z Nordea Gwarant – Skandynawskie Giganty ma postać kuponu. Wysokość kuponu będzie ustalona po okresie subskrypcji – będzie to wartość z przedziału od 7,5% do 16%. Kupon zostanie naliczony, jeśli w momencie odczytu (23.10.2011 roku i 22.10.2012 roku) ceny akcji wszystkich 3 spółek będą równe lub wyższe od ich wartości początkowej. Na koniec inwestycji Klient może dostać maksymalnie 2 kupony, a wypłata kuponu zależy od zmian cen akcji spółek Nokia, Electrolux i Statoil. Co więcej, Nordea Gwarant – Skandynawskie Giganty daje aż 97% ochrony zainwestowanego kapitału, pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Skandynawskie Giganty nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków czy darowizn.
 • Instrument bazowy: notowania Nokia, Electrolux, Statoil
 • Gwarancja Kapitału: 97%
 • Minimalna składka: 5.000 PLN
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Okres subskrypcji: 23.08.2010 – 30.09.2010
 • Czas trwania umowy: 23.08.2010 – 05.11.2012
 • Świadczenie z tytułu zgonu: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Kupon dla Nordea Gwarant – Skandynawskie Giganty został ustalony na poziomie 12,85%
 • Ceny zamkniecia: Nokia: 8 EUR
  Statoil: 126,10 NOK
  Electrolux: 170,7 SEK
 • W pierwszej obserwacji WD1 wartość akcji, na których oparty jest Nordea Gwarant- Skandynawskie Giganty wyniosła odpowiednio:
  Nokia 4.89 EUR
  Electrolux 115.50 SEK
  Statoil 143.60 NOK
  Z uwagi na fakt, że w pierwszej obserwacji wartość akcji dwóch z trzech wymienionych spółek (Nokia i Electrolux) była niższa od ich wartości początkowych nie został naliczony Kupon 1.
 • Wartość drugiej obserwacji wyniosła odpowiednio:
  Electrolux AB   169,00 SEK
  Nokia OYJ         2,16 EUR
  Statoil              146,00 NOK
  W związku z faktem, że wartość akcji spółki Nokia OYJ oraz Electrolux AB w dniu drugiej obserwacji były niższe niż w dniu obserwacji początkowej w produkcie nie został naliczony Kupon drugi.
 • W produkcie Nordea Gwarant – Skandynawskie Giganty poziom gwarancji wynosi 97%.
  W związku z brakiem naliczenia Kuponu pierwszego oraz drugiego Klienci otrzymają 97% wpłaconej Składki Ubezpieczeniowej.

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant – Skandynawskie Giganty

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.