Nordea Gwarant - Silny Kwartet II 100%

Rynki krajów wschodzących szybciej niż rynki krajów rozwiniętych odrabiają straty po ostatnich spadkach. Prognozy tempa wzrostu gospodarczego na kolejny rok dla Brazylii, RPA, Rosji oraz już rozwiniętej Kanady, są lepsze niż dla Strefy Euro. Bank Światowy prognozuje, że w 2013 roku te kraje będą się rozwijać średnio w tempie 3,42%, czyli prawie 4 razy szybciej niż Strefa Euro. To znakomita okazja, aby zainwestować i zyskać z „Nordea Gwarant – Silny Kwartet II 100%” – produktem strukturyzowanym opartym o kursy czterech walut: rosyjskiego rubla, randa południowoafrykańskiego, brazylijskiego reala oraz dolara kanadyjskiego, w relacji do euro.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

Ponadprzeciętne zyski
Nordea Gwarant – Silny Kwartet II 100% (produkt w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie) daje szansę na osiągnięcie atrakcyjnego zysku, wynikającego ze wzrostu kursu czterech wybranych walut w stosunku do Euro.

Na początku roku, z powodu słabnącej gospodarki, bank centralny interweniował w celu osłabienia brazylijskiej waluty, dzięki temu nastąpił wzrost konkurencyjności brazylijskich produktówza granicą. Następnie od połowy maja (po osiągnięciu zamierzonego celu) bank centralny zaczął interweniować w celu umocnienia się reala. Spodziewać się można, że bank centralny Brazylii chce zapobiec dalszemu osłabianiu się rodzimej waluty, co może wpłynąć na jego umocnienie się względem euro. Bank Centralny Kanady stopniowo podwyższa stopy procentowe, co może wpłynąć na wzrost zainteresowania tym krajem przez inwestorów, a co za tym idzie umocnienie się lokalnej waluty. Z kolei Rosja prowadzi zbilansowaną politykę budżetową oraz w porównaniu do krajów Strefy Euro ma niewielkie zadłużenie sięgające 10% PKB. W RPA z kolei w związku z ustabilizowaniem się sytuacji politycznej (zakończenie strajków związków zawodowych) spodziewać się można w najbliższym czasie wzmocnienia waluty RPA.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową oraz przedstawione argumenty analitycy spodziewają się wzrostu kursów 4 wybranych walut w relacji do euro. To znakomity moment, by zyskać z Nordea Gwarant – Silny Kwartet II 100%.

Atrakcyjne warunki inwestycji
Nordea Gwarant – Silny Kwartet II 100% jest grupowym ubezpieczeniem na życie i dożycie, z 18-to miesięcznym okresem trwania umowy ubezpieczenia. Produkt zapewnia 100% gwarancję zainwestowanego kapitału, pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli Klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia. Wartość premii (zgodnie ze wzorem z Karty Parametrów) uzależniona jest od zmian wartości koszyka 4 walut w stosunku do euro.

Optymalne rozwiązanie podatkowe
Z Nordea Gwarant – Silny Kwartet II 100% (dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie) Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych, a także podatku od spadków i darowizn.

 • Instrument bazowy: Koszyk 4 walut
 • Waluta umowy ubezpieczenia: PLN
 • Minimalna wartość Składki Ubezpieczeniowej: 5.000 PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nieukończone)
 • Okres subskrypcji: 24.09 – 12.10.2012 r.
 • Czas trwania umowy ubezpieczenia: 21.09.2012 r. – 14.03.2014 r.
 • Okres Odpowiedzialności: od 17.10.2012 r.
 • Ochrona ubezpieczeniowa*: 101% Składki Ubezpieczeniowej
  * W przypadku zgonu Ubezpieczonego.

Wartość Początkowa (według stanu na 19 października 2012 roku – liczba jednostek danej waluty za 1 euro) w produkcie Nordea Gwarant – Silny Kwartet II wyniosła odpowiednio:

 • dolar kanadyjski (CAD): 1,2885
 • rand południowoafrykański (ZAR): 11,2411
 • real brazylijski (BRL): 2,6425
 • rubel rosyjski (RUB): 40,1888

Wskaźnik partycypacji dla produktu Nordea Gwarant- Silny Kwartet II osiągnął poziom 125,24% przy gwarancji kapitału 100%

Wartość Końcowa w produkcie wyniosła odpowiednio:

 • dolar kanadyjski (CAD): 1,5357
 • rand południowoafrykański (ZAR): 14,7584
 • real brazylijski (BRL): 3,2231
 • rubel rosyjski (RUB): 49,9431

W związku z tym, że każda z walut z Koszyka osłabiła się w stosunku do euro w okresie od 19.10.2012 r. (Wartość Początkowa) do 28.02.2014 r. (Wartość Końcowa) w produkcie nie została naliczona premia.
Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie odpowiednio 100% Składki Ubezpieczeniowej w produkcie Nordea Gwarant – Silny Kwartet II 100 oraz 98% Składki Ubezpieczeniowej w produkcie Nordea Gwarant – Silny Kwartet II 98.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.