Nordea Gwarant - Silny Kwartet 100%

Rynki krajów wschodzących szybciej niż rynki krajów rozwiniętych odrabiają straty po ostatnich spadkach. Prognozy tempa wzrostu gospodarczego na ten i kolejny rok, dla Meksyku, Brazylii, Indii oraz Rosji, są lepsze niż dla USA. Bank Światowy prognozuje, że w 2012 roku te kraje będą się rozwijać średnio w tempie 4,15%, czyli ponad 2 razy szybciej niż USA. To znakomita okazja, aby zainwestować i zyskać z „Nordea Gwarant – Silny Kwartet 100%” – produktem strukturyzowanym opartym o kursy czterech walut: rosyjskiego rubla, meksykańskiego peso, brazylijskiego reala oraz indyjskiej rupii, w relacji do dolara amerykańskiego.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

Ponadprzeciętne zyski
Nordea Gwarant – Silny Kwartet 100% (produkt w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie) daje szansę na osiągnięcie atrakcyjnego zysku, wynikającego ze wzrostu kursu czterech wybranych walut w stosunku do USD.

W porównaniu z rynkami rozwiniętymi rynki wschodzące, w tym także Indie, Meksyk, Rosja i Brazylia, mają bardziej pozytywne perspektywy wzrostu gospodarczego.Co więcej, USA ma obecnie bardzo wysokie zadłużenie – sięgające 15 bilionów USD. W celu poprawy sytuacji system Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych przyjął strategię zwiększania masy pieniądza, czyli w praktyce – dodrukowuje dolary. Poprawa nastrojów w tym wypadku może okazać sięjedynie krótkoterminowa, aw długim okresie działanie takie może spowodować inflację i tym samym pogorszenie perspektyw dolara w stosunku do walut krajów wschodzących.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, analitycy Nordea spodziewają się wzrostu kursów wybranych walut w relacji do dolara. To znakomity moment, by zyskać z Nordea Gwarant – Silny Kwartet 100%.

Atrakcyjne warunki inwestycji
Nordea Gwarant – Silny Kwartet 100% to produkt strukturyzowany z 18-to miesięcznym okresem trwania umowy ubezpieczenia Produkt zapewnia 100% gwarancję zainwestowanego kapitału, pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli Klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia. Wartość premii (zgodnie ze wzorem z Karty Parametrów) uzależniona jest od zmian wartości koszyka 4 walut w stosunku do dolara amerykańskiego.

Optymalne rozwiązanie podatkowe
Z Nordea Gwarant – Silny Kwartet 100% (dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie) Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych,a także podatku od spadków i darowizn.

 • Instrument bazowy: kursy 4 walut w relacji do dolara amerykańskiego
 • Czas trwania inwestycji: 18 miesięcy
 • Gwarancja kapitału: 100% Składki Zainwestowanej
 • Wiek Klienta: 18-80 lat (nie ukończone)
 • Minimalna składka: 5.000 PLN
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Okres subskrypcji: 07.05 – 29.05.2012 r.
 • Czas trwania umowy: 04.05.2012 r. – 11.12.2013 r.
 • Okres Odpowiedzialności: od 01.06.2012 r.
 • Ochrona ubezpieczeniowa: 101% Składki Ubezpieczeniowej, w przypadku zgonu ubezpieczonego
 • Wskaźnik Partycypacji dla produktu Nordea Gwarant- Silny Kwartet: osiągnął poziom 115,25% przy gwarancji kapitału 100%

 • Wartość Początkowa w produkcie Nordea Gwarant- Silny Kwartet wyniosła:

  USDRUB   32,6207
  USDMXN  13,9300
  USDBRL     2,0348
  USDINR    55,2385
 • Umowa Ubezpieczenia w produkcie Nordea Gwarant – Silny Kwartet zakończy się z dniem 11 grudnia 2013 roku.
  W produkcie Nordea Gwarant – Silny Kwartet premia nie zostanie naliczona, a wysokość świadczenia z tytułu dożycia do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto umowę ubezpieczenia wyniesie 100% Składki Ubezpieczeniowej zgodnie z par.9, ust. 2 OWU.

  W ostatnim dniu obserwacji tj. 27 listopada 2013 roku Wartość Końcowa odpowiednich kursów wyniosła:
  USDRUB 33.0229
  USDMXN 13.1070
  USDBRL 2.3058
  USDINR 62.3625

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.