Nordea Gwarant - Sektora Paliwowego II 98%

Nordea Gwarant – Sektora Paliwowego II to gwarancja 98 % kapitału oraz możliwość osiągnięcia atrakcyjnych zysków.  Produkt oparty jest o ceny akcji 5 spółek  ioferowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Dzięki takiej formie z Nordea Gwarant – Sektora Paliwowego II nie ma żadnych opłat wstępnych ani podatku od zysków kapitałowych czy też podatku od spadków i darowizn.

Rosnące zapotrzebowanie na surowce takie jak ropa i gaz ziemny daje olbrzymi potencjał wzrostu firmom zajmującym się ich wydobyciem i obrotem. Dzięki temu Nordea Gwarant – Sektora Paliwowego II daje szansę na osiągnięcie wysokich zysków.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

Ponadprzeciętne zyski
Kontynuacja światowego wzrostu gospodarczego w 2012 roku (MFW prognozuje dynamikę na poziomie 3,54%) napędza popyt na surowce i podnosi ich ceny. Jednocześnie złoża ropy naftowej na świecie z roku na rok są coraz mniejsze. W ciągu ostatnich 10 lat cena baryłki ropy naftowej wzrosła niemal 6-krotnie. Wzrost ceny przekłada się na większy zysk firm zajmujących się wydobyciemropy. Większy zysk firm przekłada się na wzrost cen akcji spółek wydobywających surowiec i nim obracających, a to z kolei może zwiększyć potencjał zysku z Nordea Gwarant – Sektora Paliwowego II.
Spółki wchodzące w skład koszyka akcji Nordea Gwarant – Sektora Paliwowego II zostały starannie wybrane przez analityków Nordea:

 • Apache Corp Firma wydobywa, przetwarza i dostarcza gaz ziemny, ropę naftową oraz gazy płynne. Prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Egipcie, Australii, Argentynie oraz na Morzu Północnym u wybrzeży Wielkiej Brytanii.
 • ChevronCorp Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność w wielu krajach na świecie. Spółka wydobywa i transportuje ropę naftową i gaz ziemny.
 • Exxon Mobil Corp Globalny koncern naftowy i petrochemiczny, któregodziałalność obejmuje poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, wytwarzania energii elektrycznej oraz wydobycie węgla i innych surowców.
 • ValeroEnergyCorp Firma zajmuje się rektyfikacją i dystrybucją ropy naftowej. Posiada rafinerie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i na Arubie. Produkuje benzynę, destylaty, paliwo lotnicze, asfalt, petrochemię, smary i inne produkty rektyfikacjioraz olej napędowy.
 • PetrofacLtd Międzynarodowy dostawca urządzeń do wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego oraz przemysłu przetwórczego. Rozwiązania firmy obejmują projektowanie i budowę rafinerii, obsługę i zarządzanie obiektami.

Wartość rynkowa wybranych spółek jest bliska, bądź mniejsza od wartości księgowej (wyjątkiem jest wyłącznie Petrofac). Oznacza to wysoki potencjał wzrostu cen akcji tych spółek i tym samym osiągnięcia zysku z Nordea Gwarant – Sektora Paliwowego II.

Atrakcyjna inwestycja
Zysk, jaki realizuje Klient, jest zależny od poziomu wartości cen akcji pięciu spółek sektora paliwowego. Każda z firm ma pozytywną rekomendację „buy”, „strongbuy” lub „hold”, co oznacza, że posiadają one silną i stabilną pozycję z dobrymi perspektywami na przyszłość. Nordea Gwarant – Sektora Paliwowego II przynosi zysk, jeśli spełnione są następujące warunki:

 • Wartość koszyka akcji 5 spółek wzrośnie
 • Cena akcji żadnej z 5 spółek nie wzrośnie w okresie obserwacji bardziej niż o 80-300%, w zależności od wysokości Górnego Progu. Wartość Górnego Progu zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 6 lipca 2012 r.

Zyski wolne od podatku
Z Nordea Gwarant – Sektora Paliwowego II  nie ponosisz żadnych opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków i darowizn.

 • Gwarancja kapitału – 98%
 • Waluta umowy ubezpieczenia: PLN
 • Minimalna wartość wpłacanej Składki Ubezpieczeniowej: 5.000 PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nie ukończone)
 • Okres subskrypcji: 11.06 – 03.07.2012
 • Czas trwania umowy ubezpieczenia: 08.06.2012 – 14.07.2015
 • Okres Odpowiedzialności: od 06.07.2012
 • Ochrona ubezpieczeniowa: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Górny Próg dla produktu Nordea Gwarant- Sektora Paliwowego II osiągnął poziom 118% przy gwarancji kapitału 98%
 • W produkcie Nordea Gwarant – Sektora Paliwowego II 98 notowania akcji spółki Valero Energy Corp (kod Bloomberg: VLO UN) wzrosły powyżej Górnego Progu, co oznacza, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia nie zostanie naliczona premia dla Klienta. Umowa Ubezpieczenia trwa dalej i kończy się w dniu 14 lipca 2015 roku.
 • Dnia 14 lipca 2015 roku kończy się okres, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Sektora Paliwowego II 100 i Nordea Gwarant – Sektora Paliwowego II 98.

  W wyżej wymienionych produktach notowania akcji spółki Valero Energy Corp (kod Bloomberg: VLO UN) wzrosły powyżej Górnego Progu:
  • dla Nordea Gwarant – Sektora Paliwowego II 100 – 2 grudnia 2013 roku
  • dla Nordea Gwarant – Sektora Paliwowego II 98 – 31 grudnia 2013 roku,
  co oznacza, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia nie zostanie naliczona premia dla Klienta.

  Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie odpowiednio:
  • 98% Składki Ubezpieczeniowej dla Nordea Gwarant – Sektora Paliwowego II 98,
  • 100% Składki Ubezpieczeniowej dla Nordea Gwarant – Sektora Paliwowego II 100.

Wartość Początkowa w produkcie Nordea Gwarant – Sektora paliwowego 98% wynosi odpowiednio:

LP

Nazwa spółki

Kod Bloomberg

Wartość początkowa

1

Apache Corp APA UN

84,69

2

Chevron Corp CVX UN

107,00

3

Exxon Mobil Corp XOM UN

85,39

4

Valero Energy Corp VLO UN

22,91

5

Petrofac Ltd PFC LN

1459,25

 

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.