Nordea Gwarant - Rynki Surowcowe

Nordea Gwarant – Rynki Surowcowe to produkt strukturyzowany oparty o kursy 4 walut w relacji do Euro. AUD (dolar australijski), CLP (peso chilijskie) NZD (dolar nowozelandzki), ZAR (rand południowoafrykański), to waluty krajów, które posiadają bogate złoża surowców naturalnych i korzystają na ich rosnących cenach. Wybrane kraje to światowi liderzy wydobycia i eksportu metali szlachetnych i metali przemysłowych. To właśnie ceny tych grup surowców wzrosły w ostatnich 2 latach najbardziej i rosną w dalszym ciągu, co pozwala oczekiwać zysku przy inwestycji w Nordea Gwarant – Rynki Surowcowe.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski
  Wybrane 4 kraje, na których walutach opiera się Nordea Gwarant – Rynki Surowcowe, są dużymi eksporterami surowców naturalnych. Rosnące ceny surowców pozytywnie wpływają na ich bilans handlowy oraz umacniają ich waluty. Z Australii pochodzi 14% światowej produkcji cynku, 18% ołowiu i 5% aluminium oraz 10% światowej produkcji złota. Z Chile pochodzi 36% światowej produkcji miedzi oraz 9% światowej produkcji srebra. W RPA wydobywa się 11% produkcji złota oraz 62% platyny i palladu.
  W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wymienione surowce, których ceny sukcesywnie rosną lub utrzymują się na wysokim poziomie, można szacować, że gospodarki Australii, Nowej Zelandii, Chile i RPA będą rozwijały się szybciej od strefy euro aż do roku 2015 (zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego). Co więcej, relatywnie niskie zadłużenie tych krajów wpływa korzystnie na postrzeganie bezpieczeństwa inwestycji w te gospodarki i jest kolejnym czynnikiem umacniającym AUD, CLP, NZD oraz ZAR.  Dlatego w ocenie analityków Nordea, dolar australijski, chilijskie peso, dolar nowozelandzki i rand południowoafrykański mają duży potencjał wzrostu w stosunku do Euro, co przekłada się na możliwość osiągnięcia zysku z Nordea Gwarant – Rynki Surowcowe.
 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Rynki Surowcowe daje inwestorom 98% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia). Wartość premii (zgodnie ze wzorem z Karty Parametrów) wzrasta wraz z umacnianiem się koszyka wybranych walut względem Euro.
  Minimalna kwota inwestycji to 5000 zł.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Rynki Surowcowe (dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie) Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku spadkowego i podatku od zysków kapitałowych.
 • Instrument bazowy: kursy 4 walut (vs EUR)
 • Gwarancja Kapitału: 98%
 • Minimalna składka: 5.000 PLN
 • Waluta: PLN
 • Wiek klienta: 18 – 77 lat
 • Świadczenie z tytułu śmierci: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Czas trwania umowy: 18.11.2010 – 08.07.2013
 • Okres Odpowiedzialności: od 04.01.2011
 • Okres subskrypcji: 22.11.2010 – 17.12.2010
 • Wskaźnik partycypacji dla produktu Nordea Gwarant – Rynki Surowcowe wyniósł 216%
 • Wartości poczatkowe kursów dla Nordea Gwarant – Rynki Surowcowe wynoszą: EURCLP  644.1099; EURAUD 1.3060; EURNZD 1.7112; EURZAR 8.8673

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant – Rynki Surowcowe.

Wskaźnik partycypacji dla produktu Nordea Gwarant – Rynki Surowcowe wyniósł 216%
Wartości poczatkowe kursów dla Nordea Gwarant – Rynki Surowcowe wynoszą: EURCLP 644.1099; EURAUD 1.3060; EURNZD 1.7112; EURZAR 8.8673

 • Wartość Wykupu w odniesieniu do 1000 zł Składki Ubezpieczeniowej:
  05-06-2013 938,28
  06-06-2013 938,35
  07-06-2013 938,49
  10-06-2013 938,72
  11-06-2013 938,79
  12-06-2013 938,88
  13-06-2013 938,95
  14-06-2013 939,02
  17-06-2013 939,25
  18-06-2013 939,32
  19-06-2013 939,39
  20-06-2013 939,46
  21-06-2013 939,58
  24-06-2013 939,80
  25-06-2013 939,91
  26-06-2013 940,01
  27-06-2013 940,10
  28-06-2013 940,08
  01-07-2013 940,31
  02-07-2013 940,39
  03-07-2013 940,46
  04-07-2013 940,53
  05-07-2013 940,60
  08-07-2013 940,80

  Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant – Rynki Surowcowe.
  Umowa Ubezpieczenia w produkcie Nordea Gwarant – Rynki Surowcowe zakończyła się z dniem 8 lipca 2013 roku.
  W produkcie Nordea Gwarant – Rynki Surowcowe premia nie została naliczona, a wysokość świadczenia z tytułu dożycia do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto umowę ubezpieczenia wyniesie 98% Składki Ubezpieczeniowej zgodnie z par.9, ust. 2 OWU.

 • Wartość końcowa odpowiednich kursów wyniosła:
  EURCLP 671.8352
  EURAUD 1.4246
  EURNZD 1.6969
  EURZAR 13.2811

 • Jak zawrzeć ubezpieczenie?

  Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.