Nordea Gwarant - Polskie Giganty 95%

Sytuacja na światowych giełdach z początku sierpnia 2011 roku przyczyniła się do nagłego spadku cen akcji. Miało to także duży wpływ na wycenę akcji notowanych na GPW. W związku z tym ceny akcji wielu polskich spółek są niedowartościowane i można się spodziewać, że w ciągu kilku najbliższych lat ich notowania wzrosną.  To znakomita okazja, aby zainwestować i zyskać z Nordea Gwarant – Polskie Giganty 95% – produkt strukturyzowany oparty o notowania 6 spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski
  Nordea Gwarant – Polskie Giganty 95% (produkt w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie) daje szansę na osiągnięcie atrakcyjnego zysku, wynikającego ze wzrostu wartości 6 dynamicznych spółek, pod względem kapitalizacji stanowiących niemal 62% indeksu WIG20 – dwudziestu największych i najbardziej płynnych spółek w Polsce.

  • KGHM – jeden z największych producentów miedzi i srebra na świecie oraz największy w Europie. Dysponuje własnym złożem rud i własną zintegrowaną strukturą produkcyjną.
  • TP – największy polski operator telekomunikacyjny.
  • PKN ORLEN – jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej.
  • PGE – największy polski producent i dostawca energii elektrycznej.
  • PKO BP – największy bank uniwersalny w Polsce, posiada największą sieć placówek i oddziałów.
  • PEKAO – działa od ponad 80 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów w Polsce.

  Wyniki wymienionych spółek za ostatnie 4 kwartały były wyższe lub bliskie poziomom z 2007 roku, a był to okres szczytu hossy. Jednocześnie ceny akcji spółek (poza KGHM) są znacznie niższe niż w tamtym okresie, co świadczy o ich znacznym niedowartościowaniu.
  Jeśli obecnie jesteśmy w końcowej fazie kryzysu – ceny akcji wybranych spółek, jako dynamicznych i stabilnych uczestników rynku, powinny rosnąć. Jeśli natomiast kryzys będzie trwał nadal przez najbliższe miesiące, po krótkotrwałych spadkach można spodziewać się sporych wzrostów. W obu scenariuszach, w ciągu najbliższych 3 lat można liczyć na wzrost cen akcji spółek, na których oparty jest Nordea Gwarant – Polskie Giganty 95%.
  Oznacza to, że klienci, którzy zdecydują się ulokować swoje środki w Nordea Gwarant – Polskie Giganty 95% mają możliwość osiągnięcia zysków znacznie przekraczających te osiągane z lokat.

 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Polskie Giganty 95% daje inwestorom 95% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli Klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia).
  Zysk z Nordea Gwarant – Polskie Giganty 95% ma postać Kuponu. W zależności od tego, który z warunków określonych w OWU się spełni, Klient otrzyma odpowiednio jeden, dwa bądź trzy Kupony. Warunkiem jest aby w okresie odczytu (02-15.01.2013r.; 02-16.01.2014r.; 02-16.01.2015r.) wartość sześciu spółek wchodzących w skład koszyka była wyższa lub równa wartościom początkowym.  Dzięki takiej konstrukcji produktu, Klient ma potrójną szansę na osiągnięcie zysku. Jeśli warunek wypłaty Kuponu zostanie spełniony w 1 obserwacji, umowa automatycznie się kończy, a Klient otrzymuje wartość inwestycji (świadczenia), jeśli się nie spełni to produkt trwa dalej, a możliwy do osiągnięcia zysk rośnie. W 2 obserwacji zysk wynosi dwukrotność Kuponu, a w 3 obserwacji trzykrotność Kuponu.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Polskie Giganty 95% (dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie) Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego.
 • Instrument bazowy: ceny akcji 6 polskich spółek
 • Gwarancja kapitału: 95% Składki Zainwestowanej
 • Minimalna składka: 5.000 PLN
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 77 lat (nie ukończone)
 • Okres subskrypcji: 21.11.2011r. – 16.12.2011r.
 • Czas trwania umowy: 18.11.2011 r. – 30.01.2015 r. z możliwością wcześniejszego automatycznego zakończenia dnia 29.01.2013 r. lub 30.01.2014 r.
 • Okres Odpowiedzialności: od 21.12.2011r.
 • Ochrona ubezpieczeniowa: 101% Składki Ubezpieczeniowej, w przypadku zgonu ubezpieczonego
 • Wartość Kuponu: dla produktu Nordea Gwarant- Polskie Giganty osiągnęła poziom 18,19% przy gwarancji kapitału 95% .
 • Wartość Początkowa w produkcie Nordea Gwarant – Polskie Giganty wyniosła odpowiednio:
  Nazwa Akcji Wartość początkowa (WP) Waluta
  KGHM Polska Miedź S.A. 117,430 PLN
  PKO Bank Polski S.A. 31,944 PLN
  Telekomunikacja Polska S.A. 17,417 PLN
  Polski Koncern Naftowy S.A 34,549 PLN
  Polska Grupa Energetyczna S.A. 20,824 PLN
  Bank Pekao S.A. 140,59 PLN

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant – Polskie Giganty 95%.

 • Wartość Pierwszego Odczytu WD1 w produkcie Nordea Gwarant- Polskie Giganty wyniosła odpowiednio:

  KGHM Polska Miedz S.A.  191.30
  Bank Pekao S.A.   167.48
  Polska Grupa Energetyczna S.A. 19.27
  Polski Koncern Naftowy   49.81
  PKO Bank Polski S.A.   36.35
  Telekomunikacja Polska S.A.  12.62

  Z uwagi na fakt, że wartość akcji w ramach Pierwszego Odczytu w przypadku Polskiej Grupy Energetycznej S.A oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. była niższa niż w ramach Wartości Początkowej Warunek I nie został spełniony. Umowa Ubezpieczenia trwa wobec tego dalej.

 • Wartość Drugiego Odczytu WD2 w produkcie Nordea Gwarant- Polskie Giganty wyniosła odpowiednio:
  KGHM Polska Miedz S.A.: 114,83
  Bank Pekao S.A.: 178,25
  Polska Grupa Energetyczna S.A.: 16,20
  Polski Koncern Naftowy: 42,30
  PKO Bank Polski S.A.: 39,14
  Telekomunikacja Polska S.A.: 9,87

  Z uwagi na fakt, że wartość akcji w ramach Drugiego Odczytu w przypadku KGHM Polska Miedź S.A., Polskiej Grupy Energetycznej S.A oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. była niższa niż w ramach Wartości Początkowej Warunek II nie został spełniony. Umowa Ubezpieczenia trwa wobec tego dalej.

 • Dnia 30 stycznia 2015 r. kończy się okres, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Polskie Giganty 95.

  Przypominamy, że:
  • z uwagi na fakt, że wartość akcji w ramach Pierwszego Odczytu w przypadku Polskiej Grupy Energetycznej S.A oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. była niższa niż w ramach Wartości Początkowej Warunek I nie został spełniony.
  • z uwagi na fakt, że wartość akcji w ramach Drugiego Odczytu w przypadku KGHM Polska Miedź S.A., Polskiej Grupy Energetycznej S.A oraz Telekomunikacji Polskiej S.A. była niższa niż w ramach Wartości Początkowej Warunek II nie został spełniony.

  W związku z powyższym Umowa Ubezpieczenia trwała dalej tj. do 30 stycznia 2015 roku.

 • Wartość Trzeciego Odczytu WD3 w produkcie Nordea Gwarant – Polskie Giganty wyniosła odpowiednio:

  KGHM Polska Miedz S.A.: 107,59
  Bank Pekao S.A.: 175,97
  Polska Grupa Energetyczna S.A.: 19,367
  Polski Koncern Naftowy: 50,324
  PKO Bank Polski S.A.: 35,516
  Telekomunikacja Polska S.A.: 8,166

  Z uwagi na fakt, że wartość akcji w ramach Trzeciego Odczytu WD3 w przypadku KGHM Polska Miedź S.A., Telekomunikacji Polskiej S.A. i Polskiej Grupy Energetycznej S.A. była niższa niż w ramach Wartości Początkowej Warunek III nie został spełniony.

  W związku z powyższym w wyżej wymienionych produktach nie zostanie naliczona Premia.

  Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 95 % Składki Ubezpieczeniowej dla Nordea Gwarant – Polskie Giganty 95.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.