Nordea Gwarant - Pierwsza Trójka

Konstrukcja Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka jest oparta na 6 walutach: dolarze australijskim, brazylijskim realu, dolarze kanadyjskim, koronie norweskiej, rosyjskim rublu, południowoafrykańskim randzie. Kraje, w których obowiązują te waluty, są światowymi liderami w wydobyciu i eksporcie surowców naturalnych. Rosnące ceny surowców pozytywnie wpływają na bilans handlowy oraz umacniają wymienione waluty. Ich wzrost, to wzrost potencjału zysku z Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski
  Analitycy Nordea wybrali 6 stailnie rosnących w stosunku do euro walut, na których oparta jest konstrukcja Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka. Dolar australijski, brazylijski real, dolar kanadyjski, korona norweska, rosyjski rubel, południowoafrykański rand, po kryzysie roku 2008, osiągały znaczące wzrosty – przewyższające wzrost euro. Zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego gospodarki te najpewniej w dalszym ciągu będą rozwijały się szybciej od strefy euro. Przy takim rozwoju sytuacji na rynku walutowym, Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka pozwoli klientom na osiągnięcie znaczących zysków. Co więcej, dla kalkulacji premii w produkcie Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka zostaną uwzględnione trzy waluty o najlepszych wynikach względem euro. Potencjał zysku z ubezpieczenia Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka jest zatem nieograniczony i zależy od zmian wartości wybranych trzech najlepszych walut w stosunku do euro.
 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Zysk z Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka daje inwestorom 98% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji a więc jeśli klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia). Wartość premii (zgodnie ze wzorem z Karty Parametrów*) rośnie wraz z umocnieniem wybranych trzech najlepszych walut względem euro. DO wyliczenia zysku brane sa pod uwagę trzy najlepsze waluty spośród następujących: Dolar australijski (AUD), Real brazylijski (BRL), Dolar kanadyjski (CAD), Korona norweska (NOK), Rubel rosyjski (RUB), Rand południowoafrykański (ZAR). Minimalna kwota inwestycji to 5000 zł.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków czy darowizn.
 • Instrument bazowy: kursy 6 walut (vs EUR)
 • Gwarancja Kapitału: 98%
 • Minimalna składka: 5.000 PLN
 • Waluta: PLN
 • Wiek klienta: 18 – 77 lat
 • Świadczenie z tytułu śmierci: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Czas trwania umowy: 11.10.2010 – 17.12.2012
 • Okres Odpowiedzialności: od 30.11.2010
 • Okres subskrypcji: 11.10.2010 – 12.11.2010
 • Wskaźnik Partycypacji dla  Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka wyniósł 91%
 • Wartości poczatkowe wyniosły: EURRUB 41.4650; EURAUD 1.3508; EURZAR 9.1605; EURNOK 8.005; EURCAD 1.3269; EURBRL 2.2408
 • W produkcie Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka została naliczona premia w wysokości 5,4993% przy wartości wskaźnika partycypacji na poziomie 91% i gwarancji kapitału na poziomie 98%.
  Oznacza to, że Ubezpieczony otrzyma z tytułu dożycia świadczenie w wysokości 103,4993% Składki Ubezpieczeniowej, zgodnie z zapisami OWU.

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant – Pierwsza Trójka.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.