Nordea Gwarant - Niemieckie Giganty 97%

Sytuacja na światowych giełdach z początku sierpnia 2011 roku przyczyniła się do nagłego spadku cen akcji. W związku z tym rynkowa wartość wielu spółek, w tym także tych o stabilnej pozycji. jest niedowartościowana. W najbliższych latach wzrostów można się spodziewać szczególnie w ugruntowanych gospodarkach i tym samym akcjach największych i najbardziej płynnych spółek. Tak właśnie analitycy Standard&Poors postrzegają niemiecką gospodarkę (nadano jej rating AAA, czyli najwyższy) oraz wybrane firmy niemieckie.  Dlatego też Nordea Gwarant – Niemieckie Giganty 97% to szansa na osiągnięcie zysku przewyższającego zysk z lokat.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski
  Nordea Gwarant – Niemieckie Giganty 97% to produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie oparty na notowaniach 5 dużych niemieckich spółek. Zdaniem analityków renomowanej agencji Standard&Poors, ceny akcji wszystkich pięciu wybranych spółek mają duży potencjał wzrostu:
      o BASF SE (rekomendacja agencji Standard&Poors – kupuj)  – największy koncern chemiczny na świecie, dostarczający produkty do branży motoryzacyjnej, budowlanej, użyteczności publicznej, energetycznej, rolnej.
       o Bayer AG (rekomendacja agencji Standard&Poors – kupuj)  – jeden z największych koncernów chemiczno-farmaceutycznych na świecie, znany między innymi jako wynalazca aspiryny. Koncentruje się na trzech segmentach: opiece medycznej, badaniach nad żywnością oraz materiałami.
       o BMW (rekomendacja agencji Standard&Poors – zdecydowanie kupuj) – jeden z największych producentów samochodów na świecie, koncentrujący się na segmencie premium i luksusowym (marki BMW, MINI i Rolls-Royce). Firma świadczy również usługi finansowe.
       o ThyssenKrupp (rekomendacja agencji Standard&Poors – kupuj)   – jeden z największych konglomeratów stalowych na świecie – poza produkcją stali nierdzewnej i węglowej zajmuje się m.in. produkcją dźwigów, części samochodowych, narzędzi przemysłowych oraz dostarczaniem materiałów na wymiar.
     o Lufthansa (rekomendacja agencji Standard&Poors – kupuj)  – największy niemiecki przewoźnik lotniczy, lider międzynarodowego porozumienia przewoźników Star Alliance.
  Silna pozycja na rynku i pozytywne perspektywy rozwoju dają dużą szansę, że w ciągu 3 lat ceny akcji wymienionych spółek nadal będą rosnąć. Oznacza to wysoki potencją zysku z Nordea Gwarant – Niemieckie Giganty 97%.
 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Niemieckie Giganty 97% daje inwestorom 97% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli Klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia).
  Zysk z Nordea Gwarant – Niemieckie Giganty 97% ma postać Kuponu. W zależności od tego, który z warunków określonych w OWU się spełni, Klient otrzyma odpowiednio jeden, dwa bądź trzy Kupony. Warunkiem jest aby w okresie odczytu (15-26.10.2012r., 14-25.10.2013r. oraz 14-27.10.2014r.) wartość pięciu spółek wchodzących w skład koszyka była wyższa lub równa wartościom początkowym.   Dzięki takiej konstrukcji produktu, Klient ma potrójną szansę na osiągnięcie zysku. Jeśli warunek wypłaty Kuponu zostanie spełniony w 1 obserwacji,  umowa automatycznie się kończy, a Klient otrzymuje wartość inwestycji (świadczenia), jeśli się nie spełni to produkt trwa dalej, a możliwy do osiągnięcia zysk rośnie. W 2 obserwacji zysk wynosi dwukrotność Kuponu, a w 3 obserwacji trzykrotność Kuponu.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Niemieckie Giganty 97% (dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie) Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego.
 • Instrument bazowy: ceny akcji 5 niemieckich spółek.
 • Gwarancja Kapitału: 97% Minimalna składka: od 5.000 PLN
 • Waluta: PLN
 • Wiek klienta: 18 – 77 lat (nie ukończone)
 • Świadczenie z tytułu śmierci: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Okres Odpowiedzialności: od 25.10.2011r.
 • Okres subskrypcji: 12.09.2011r. – 07.10.2011r.
 • Wartość Kuponów dla produktu Nordea Gwarant- Niemieckie Giganty osiągnęła poziom 11% przy gwarancji kapitału 97%
 • Wartość Początkowa w produkcie Nordea Gwarant- Niemieckie Giganty wyniosła odpowiednio:

   Nazwa Akcji      Wartość początkowa (WP)  Waluta 
   Lufthansa   9,866  EUR
   Bayer AG  45,912  EUR
   Thyssen Krupp  20,597  EUR
   BMW  58,489  EUR
   BASF  51,655  EUR
 • Średnie wartości cen akcji spółek w ramach pierwszego odczytu WD1 w produkcie Nordea Gwarant – Niemieckie Giganty 97%: 
  Nazwa Akcji Wartość pierwszego odczytu Waluta
  Lufthansa 10,95 EUR
  Bayer AG 68,12 EUR
  Thyssen Krupp 18,18 EUR
  BMW 61,08 EUR
  BASF 64,52 EUR

  Zgodnie z OWU wartość z pierwszego odczytu stanowi średnią arytmetyczną ceny każdej z akcji ustalonej na zamknięcie sesji w dniach 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 oraz 26 października 2012 roku.
  Z uwagi na fakt, że średnia cen akcji spółki Thyssenkrupp AG obliczona w ramach pierwszego odczytu była niższa od średnich cen akcji tych spółek obliczonych w ramach wartości początkowej Warunek I nie został spełniony. Oznacza to, że Kupon nie zostanie naliczony i umowa ubezpieczenia trwa dalej.

  • Wartość drugiego odczytu w ramach produktu Nordea Gwarant – Niemieckie Giganty:
  Nazwa Akcji Wartość drugiego odczytu Waluta
  Lufthansa 14.47 EUR
  Bayer AG 89.72 EUR
  Thyssen Krupp 19.00 EUR
  BMW 82.29 EUR
  BASF 73.41 EUR

   

  Zgodnie z OWU wartość z drugiego odczytu stanowi średnią arytmetyczną ceny każdej z akcji ustalonej na zamknięcie sesji w dniach 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24 oraz 25 października 2013 roku.
  Z uwagi na fakt, że średnia cen akcji spółki Thyssen Krupp obliczona w ramach drugiego odczytu była niższa od średnich cen akcji tej spółki obliczonych w ramach wartości początkowej Warunek II nie został spełniony.
  Oznacza to, że Kupon nie zostanie naliczony i umowa ubezpieczenia trwa dalej.

  Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant – Niemieckie Giganty 97%.

 • Średnie wartości cen akcji spółek w ramach trzeciego odczytu WD3 w wyżej wymienionych produktach:

  Nazwa Akcji Wartość trzeciego odczytu Waluta
  Lufthansa 11.79 EUR
  Bayer AG 103.75 EUR
  Thyssen Krupp 18.25 EUR
  BMW 80.56 EUR
  BASF 68.34 EUR

  Zgodnie z OWU wartość z trzeciego odczytu stanowi średnią arytmetyczną ceny każdej z akcji ustalonej na zamknięcie sesji w dniach 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 oraz 27 października 2014 roku.
  Z uwagi na fakt, że średnia cen akcji spółki Thyssenkrupp AG obliczona w ramach trzeciego odczytu była niższa od średnich cen akcji tej spółki obliczonej w ramach wartości początkowej Warunek III nie został spełniony. Oznacza to, że Kupon nie zostanie naliczony.

  W związku z tym, że nie spełnił się Warunek I ani Warunek II ani Warunek III wartość premii jest równa 0.

  Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 97 % Składki Ubezpieczeniowej.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.