Nordea Gwarant - Mocny Kwintet 98%

Nordea Gwarant – Mocny Kwintet 98% to produkt strukturyzowany oparty o kursy pięciu walut: tureckiej liry, rosyjskiego rubla, meksykańskiego peso, brazylijskiego reala oraz indyjskiej rupii, w relacji  do euro. Siła nabywcza waluty danego kraju w znacznym stopniu zależy od kondycji jego gospodarki. Prognozy gospodarcze (na ten rok i najbliższe lata), dla Meksyku, Brazylii, Indii, Rosji oraz Turcji , są obecnie znacznie lepsze niż dla pogrążonej w kryzysie strefy euro. MFW prognozuje, że w 2012 roku wybrane kraje będą się rozwijać średnio w tempie 4,2%, czyli prawie 4 razy szybciej niż Strefa Euro. To znakomita okazja, aby zainwestować i zyskać z Nordea Gwarant – Mocny Kwintet 98%.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski
  Nordea Gwarant – Mocny Kwintet 98% (produkt w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie) daje szansę na osiągnięcie atrakcyjnego zysku, wynikającego ze wzrostu wartości pięciu wybranych walut w stosunku do euro.
  Widoczny napływ kapitału na rynek rosyjski, turecki, brazylijski, indyjski i meksykański sprawił, że waluty tych krajów wyraźnie się umocniły. Koszyk wybranych walut umocnił się od początku roku w relacji do euro o ponad 5%. Biorąc pod uwagę obecną sytuację rynkową, analitycy Nordea spodziewają się kontynuacji dynamicznego wzrostu kursów wybranych walut w relacji do euro z początku roku. Zgodnie z ich prognozą, do końca 2012 roku Koszyk wybranych walut może umocnić się jeszcze o nawet niemal 19%. To znakomity moment, by zyskać z Nordea Gwarant – Mocny Kwintet 98%.
 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Mocny Kwintet 98% to roczny produkt strukturyzowany, dający inwestorom 98% gwarancję zainwestowanego kapitału, pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli Klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia. Wartość premii (zgodnie ze wzorem z Karty Parametrów) uzależniona jest od zmian wartości koszyka 5 walut w stosunku do euro.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Mocny Kwintet 98% (dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie) Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego.
 • Instrument bazowy: o kursy 5 walut w relacji do euro
 • Czas trwania inwestycji: rok
 • Gwarancja kapitału: 98% Składki Zainwestowanej
 • Wiek Klienta: 18-80 lat (nie ukończone)
 • Minimalna składka: 5.000 PLN
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Okres subskrypcji: 19 marca – 13 kwietnia 2012 r.
 • Czas trwania umowy: 16 marca 2012 r.– 27 maja 2013 r.
 • Okres Odpowiedzialności: od 18 kwietnia 2012 r.
 • Ochrona ubezpieczeniowa: 101% Składki Ubezpieczeniowej, w przypadku zgonu ubezpieczonego
 • Wskaźnik partycypacji dla produktu Nordea Gwarant – Mocny Kwintet osiągnął poziom 150% przy gwarancji kapitału 100% oraz 300% przy gwarancji kapitału 98%
 • Wartość Początkowa w produkcie Nordea Gwarant – Mocny Kwintet wyniosła:
  EURTRY 2,3570
  EURRUB 38,7870
  EURMXN 17,3139
  EURBRL 2,4770
  EURINR 68,5825
 • Wartość końcowa według stanu na 13 maja 2013 roku wynosi:
 • EURBRL 2.61
  EURINR 71.24
  EURMXN 15.71
  EURRUB 40.64
  EURTRY 2.35
  W produkcie Nordea Gwarant – Mocny Kwintet nie została naliczona premia, a zatem wysokość świadczenia z tytułu dożycia do końca ostatnia dnia okresu, na który zawarto umowę ubezpieczenia wyniesie 98% Składki Ubezpieczeniowej.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.