Nordea Gwarant - Mocny Kwartet 96%

Nordea Gwarant – Mocny Kwartet 96% to produkt strukturyzowany oparty o kursy czterech walut : RUB (rubel rosyjski), MXN  (peso meksykańskie), USD (dolar amerykański), PLN (złoty polski), w relacji  do CHF (franka szwajcarskiego). Obecnie kurs franka utrzymuje się na wysokim poziomie, jednak zdaniem analityków Nordea jest to waluta przewartościowana, i w najbliższych latach jej kurs względem wskazanych walut będzie spadał. To znakomita okazja, aby zainwestować i zyskać z Nordea Gwarant – Mocny Kwartet 96%.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski

Nordea Gwarant – Mocny Kwartet 96% (produkt w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie) daje szansę na osiągnięcie atrakcyjnego zysku, wynikającego ze wzrostu wartości czterech wybranych walut w stosunku do franka szwajcarskiego. Sytuacja utrzymującego się przez dłuższy czas, wysokiego kursu franka przyniosła negatywne skutki dla  szwajcarskiej gospodarki. Wysoki kurs waluty wpłyną przede wszystkim na zmniejszenie się konkurencyjności szwajcarskich produktów, czego  efektem była interwencja  Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB), mająca na celu osłabienie szwajcarskiej waluty. Ostatnia interwencja SNB przyniosła natychmiastowe efekty. Po ogłoszeniu decyzji SNB o usztywnieniu kursu franka względem euro, kurs CHF/PLN spadł aż o 8,9 proc.

 • Atrakcyjne warunki inwestycji

Nordea Gwarant – Mocny Kwartet 96% to 2,5 letni produkt strukturyzowany, dający inwestorom 96% gwarancję zainwestowanego kapitału, pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli Klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia. Wartość premii (zgodnie ze wzorem z Karty Parametrów) uzależniona jest od zmian wartości koszyka 4 walut w stosunku do CHF.

 • Optymalne rozwiązanie podatkowe

Z Nordea Gwarant – Mocny Kwartet 96% (dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie) Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego.

 • Instrument bazowy: kursy 4 walut w relacji do CHF
 • Czas trwania inwestycji: 2,5 roku
 • Gwarancja kapitału: 96% Składki Zainwestowanej
 • Minimalna składka: 5.000 PLN
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 77 lat (nie ukończone)
 • Okres subskrypcji: 17.10 – 10.11.2011
 • Czas trwania umowy: 14.10.2011 – 19.05.2014
 • Okres Odpowiedzialności: od 16.11.2011
 • Ochrona ubezpieczeniowa: 101% Składki Ubezpieczeniowej, w przypadku zgonu ubezpieczonego
 • Wskaźnik partycypacji dla produktu Nordea Gwarant- Mocny Kwartet osiągnął poziom 152% przy gwarancji kapitału 96%
 • Wartość Początkowa w produkcie wyniosła odpowiednio:
  CHFRUB:    33.7942
  CHFPLN:      3.5709
  CHFUSD:      1.0968
  CHFMXN:   14.9821 
 • Dnia 19 maja 2014 r. kończy się Umowa Ubezpieczenia w produkcie Nordea Gwarant – Mocny Kwartet

  Wartość Końcowa w produkcie wyniosła odpowiednio:

  CHFMXN: 14.8627
  CHFPLN: 3.4571
  CHFRUB: 40.8342
  CHFUSD: 1.1396

  W związku z tym, że każda z walut z Koszyka osłabiła się w stosunku do franka szwajcarskiego w okresie od 18.11.2011 r. (Wartość Początkowa) do 05.05.2014 r. (Wartość Końcowa) w produkcie nie zostanie naliczona premia.

  Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 96 % Składki Ubezpieczeniowej dla Nordea Gwarant – Mocny Kwartet 96.

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant – Mocny Kwartet 96%.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.