Nordea Gwarant – Mocny Duet 98%

Siła nabywcza waluty danego kraju w dużym stopniu zależy od kondycji jego gospodarki. Poziom inflacji jest jednym z głównych czynników kształtujących kursy walut. Jego obniżenie wpływa na umocnienie waluty. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje spadek poziomu inflacji w Meksyku i Brazylii w najbliższych latach, co zgodnie z powyższymi założeniami, może skutkować umocnieniem się ich walut.
To znakomity moment by skorzystać z możliwości zainwestowania z produktem ubezpieczeniowym Nordea Gwarant – Mocny Duet 98%, który pozwoli klientom skorzystać na potencjalnych wzrostach reala brazylijskiego i peso meksykańskiego w stosunku do euro.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

Potencjał atrakcyjnych zysków
Nordea Gwarant – Mocne Trio Produkt strukturyzowany oparty o kursy 2 walut (reala brazylijskiego i peso meksykańskiego) w relacji do euro, oferowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie.

 • Meksyk – Jeden z największych producentów ropy naftowej na świecie. Wartość meksykańskiego peso jest mocno uzależniona od sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych, w związku z silnie rozwiniętą wymianą handlową. Następująca w ostatnim czasie poprawa sytuacji ekonomicznej USA może zatem spowodować wzrost wartości peso meksykańskiego. Za umocnieniem peso przemawia również dodatni bilans handlu zagranicznego Meksyku.
 • Brazylia – Siódma, pod względem PKB, gospodarka świata i największa gospodarka Ameryki Południowej. Według prognoz, wzrost gospodarczy Brazylii przyspieszy w 2013 roku i wyniesie 3,6% (w 2012 roku był na poziomie 1%). Bezrobocie już spadło poniżej 5% i pozytywnie wpływa na konsumpcję. Co więcej, W Brazylii, od 12 czerwca do 13 lipca 2014 roku, zostaną rozegrane XX Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, co spowoduje wzrost popytu na brazylijską walutę. Te pozytywne tendencje w gospodarce Brazylii mogą korzystnie wpływać na reala w kolejnych 12 miesiącach.

To znakomity moment by móc skorzystać na wzrostach wartości reala brazylijskiego i peso meksykańskiego w stosunku do euro z Nordea Gwarant – Mocny Duet 98%.

Atrakcyjne warunki inwestycji
Nordea Gwarant – Mocny Duet 98% to produkt roczny (okres trwania umowy ubezpieczenia: 15.03.2013 r. – 17.04.2014 r.) dający inwestorom 98% gwarancji zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli nie wycofają środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia grupowego zawartej na czas określony zgodnie z OWU).

Optymalne rozwiązanie podatkowe
Z Nordea Gwarant – Mocny Duet 98% nie ponosisz żadnych opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków czy darowizn. Nordea Gwarant– Mocny Duet 98% to idealna inwestycja na niepewne czasy.

 • Okres trwania umowy ubezpieczenia: 15.03.2013 r. – 17.04.2014 r.
 • Gwarancja Kapitału: 98% Składki Ubezpieczeniowej
 • Minimalna Składka Ubezpieczeniowa: 5.000 PLN
 • Waluta: PLN
 • Wiek Klienta: 18-80 lat (nie ukończone)
 • Świadczenie z tytułu zgonu: 101% Składki Ubezpieczeniowej.
 • Okres subskrypcji: 18.03 – 09.04.2013 r.
 • Okres odpowiedzialności: od 12.04.2013 r
 • Ubezpieczający: Nordea Usługi Finansowe Sp. z o.o.
 • Pośrednik: Nordea Bank Polska S.A.

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Mocny Duet 98%.

Wskaźnik Partycypacji dla produktu Nordea Gwarant – Mocny Duet osiągnął poziom 150% przy gwarancji kapitału 98%.

Wartość Początkowa w produkcie Nordea Gwarant- Mocny Duet wyniosła odpowiednio:

EURBRL              2,62
EURMXN            16,02

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.