Nordea Gwarant - Mocny Dolar 100%

Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost wartości amerykańskiego dolara w stosunku do japońskiego jena w kilku najbliższych latach. Prognozy te maja mocne podstawy:  ożywienie gospodarcze w USA przebiega znacznie szybciej niż w Japonii, a ponadto oczekuje się, że FED zacznie podnosić stopy procentowe. Co więcej, kurs dolara w stosunku do jena jest obecnie najniższy od ponad 15 lat. Oznacza to szansę na wysokie zyski dla Klientów, którzy zdecydują się zainwestować w produkt Nordea Gwarant – Mocny Dolar 100%, produkt pozwalający zarabiać na wzroście ceny dolara amerykańskiego w stosunku do jena.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski.
  Nordea Gwarant – Mocny Dolar 100% to produkt strukturyzowany pozwalający zarabiać na wzroście wartości dolara amerykańskiego w relacji do jena japońskiego.
  Siła waluty zależy w dużym stopniu od kondycji gospodarki. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazują, że w nadchodzących latach Stany Zjednoczone będą rozwijały się szybciej od Japonii. Ponadto spodziewany jest dynamiczny wzrost stóp procentowych w USA w ciągu najbliższych dwóch lat. Wzrost stóp procentowych zwiększy atrakcyjność amerykańskich obligacji i może pociągnąć za sobą napływ inwestycji do USA. Będzie to kolejnym czynnikiem umacniającym dolara.
  Od 1995 roku dolar nie był tak słaby w stosunku do jena jak obecnie. Silny jen sprawia, że japońskie towary są drogie i mniej atrakcyjne na światowym rynku, dlatego we wrześniu 2010 bank centralny Japonii interweniował na rynku walutowym w celu osłabienia jena. Kolejne interwencje miały miejsce w bieżącym roku, co pokazuje determinację Japonii do osłabienia jena, czyli wzrostu kursu USD/JPY. Biorąc pod uwagę powyższe, analitycy Nordea oczekują stopniowego wzrostu kursu USD/JPY w nadchodzących dwóch latach. To szansa aby zyskać z Nordea Gwarant – Mocny Dolar 100%.
 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Mocny Dolar 100% daje inwestorom 100% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia). Zysk (wartość Premii) z Nordea Gwarant – Mocny Dolar 100% rośnie wraz z umocnieniem amerykańskiego dolara względem japońskiego jena (czyli wraz ze wzrostem kursu USD/JPY)*.
  Inwestycja trwa 2 lata (umowa ubezpieczenia od 30.03.2011 do 03.06.2013), a minimalna składka to 5000 zł.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Mocny Dolar 100% (dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie) Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego.

* Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie „Nordea Gwarant – Mocny Dolar 100%”.

 • Instrument bazowy: kurs USD/JPY
 • Gwarancja Kapitału: 100%
 • Minimalna składka: od 5.000 PLN
 • Waluta: PLN
 • Wiek klienta: 18 – 77 lat (nie ukończone)
 • Świadczenie z tytułu śmierci: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Czas trwania umowy Ubezpieczenia: 07.04.2011r. – 03.06.2013r.
 • Okres Odpowiedzialności: od 17.05.2011
 • Okres subskrypcji: 11 – 29.04.2011
 • Wskaźnik partycypacji dla produktu Nordea Gwarant- Mocny Dolar osiągnął poziom 70% przy gwarancji kapitału 100%
 • Wartość Początkowa kursu USDJPY (liczba jenów per 1 dolar amerykański), na którym oparty jest Nordea Gwarant- Mocny Dolar z gwarancją kapitału 100% wyniosła 81,6675.

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant – Mocny Dolar 98%.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.