Nordea Gwarant - Europejskie Giganty

Zbliża się lato, a wraz z nim wzrost zapotrzebowania na usługi trzech europejskich firm, na których akcjach opiera się  kolejny produkt strukturyzowany w ofercie Nordea Polska TUnŻ. Nestlé, Calrsberg i Telefonica to światowe marki o ugruntowanej pozycji. Nie przegap okazji i zarabiaj na akcjach trzech korporacji dostarczających produkty używane przez wszystkich!

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski
  Nordea Gwarant – Europejskie Giganty to polisa ubezpieczeniowa powiązana z cenami trzech europejskich koncernów z branży spożywczej (Nestlé), browarniczej (Carlsberg) i telekomunikacyjnej (Telefonica).
  Dlatego wybraliśmy te spółki?
  Carlsberg to największy producent piwa na świecie. Prowadzi działalność w Europie (90%) oraz Azji (10%), jest liderem rynku piwa Europy Środkowo-Wschodniej (43%).
  Nestlé to największy producent żywności na świecie. Prowadzi działalność w Europie (25%), Ameryce Północnej (30%) oraz na rynkach wschodzących (29%). W Polsce grupa znana również pod markami Nescafé i Winiary.
  Telefonica to trzecia największa firma telekomunikacyjna na świecie. Jest jednym z największych graczy na rynku Ameryki Łacińskiej a od 2006 roku (po przejęciu spółki O2) jest liderem dwóch kluczowych rynków w Europie- niemieckiego i brytyjskiego. Uzyskuje ¾ przychodów na dostarczaniu usług telefonii mobilnej (komórkowej).
  Silna pozycja rynkowa tych spółek, a także bardzo dobre perspektywy wzrostu, potwierdzają prognozy, że w najbliższym czasie ceny ich akcji będą wyższe. Oznacza to szansę na wysokie zyski z Nordea Gwarant – Europejskie Giganty.
 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Europejskie Giganty to produkt dwuletni (okres trwania umowy ubezpieczenia od 07.06.2010 r. do 13.08.2012 r.) dający inwestorom 98% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia grupowego zawartej na czas określony zgodnie z OWU). Zysk z Nordea Gwarant – Europejskie Giganty ma postać kuponu. Jego wysokość będzie ustalona po okresie subskrypcji – będzie to wartość z przedziału od 7,5% do 15% (dokładna wartość kuponu zostanie ustalona najpóźniej w dniu 27.07.2010 roku). Wartość kuponu zależy od zmian cen akcji spółek Carlsberg, Nestlé i Telefonica. Na koniec inwestycji Klient może dostać maksymalnie 2 kupony. Wystarczy, by ceny wymienionych  akcji utrzymały się na poziomie z początku inwestycji, aby kupon został naliczony.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Europejskie Giganty nie ponosisz żadnych opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków czy darowizn.
 • Okres trwania umowy ubezpieczenia: 07.06.2010 r. do 13.08.2012 r.
 • Świadczenie z tytułu dożycia: 98% Składki Ubezpieczeniowej oraz Premia w wysokości obliczonej zgodnie ze wzorem podanym w OWU
 • Minimalna Składka Ubezpieczeniowa: 5.000 PLN
 • Waluta: PLN
 • Świadczenie z tytułu zgonu: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Okres subskrypcji: 07.06.2010r. – 09.07.2010r.
 • Wartość kuponu (K) została określona w dniu 27.07.2010r. na poziomie 8,4%
 • Kupon dla produktu Europejskie Giganty wyniósł 8,4%
 • Wartości poczatkowe inedksów:
  Telefonica         17,42
  Nestle               51,5
  Carlsberg        507
 • Wartość spółek w pierwszej obserwacji wyniosła odpowiednio:
  Telefonica S.A. 15.12
  Nestlé S.A.  49.6
  Carlsberg A/S  507
  W związku z powyższym w produkcie nie został naliczony Kupon 1.

Wartość drugiej obserwacji w produkcie Nordea Gwarant – Europejskie Giganty  wyniosła odpowiednio:

 Telefonica S.A.             9.29     EUR
Nestlé S.A.                  59.85   CHF
Carlsberg A/S              518.00 DKK

W związku z faktem, że wartość akcji spółki Telefonica S.A. w dniu drugiej obserwacji był niższa niż w dniu obserwacji początkowej w produkcie nie został naliczony Kupon drugi.

Należy przypomnieć, że w produkcie Nordea Gwarant – Europejskie Giganty poziom gwarancji wynosi 98%.
W związku z brakiem naliczenia Kuponu pierwszego oraz drugiego Klienci otrzymają 98% wpłaconej Składki Ubezpieczeniowej.

 

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Europejskie Giganty.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.