Nordea Gwarant - Energia Odnawialna

Światowa gospodarka co roku konsumuje coraz więcej energii elektrycznej. Według prognoz Agencji Informacji Energetycznej (EIA) rządu USA, ta tendencja się utrzyma i w 2020 roku zużycie prądu na całym świecie będzie dwukrotnie wyższe niż w 1980 roku. Jednocześnie z uwagi na zanieczyszczenie środowiska coraz bardziej popularna staje się energia odnawialna. Może to być zatem idealny moment, aby zainwestować w Nordea Gwarant – Energia Odnawialna, produkt strukturyzowany oparty o notowania spółek zajmujących się produkcją „zielonej energii”, oferowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Ponadprzeciętne zyski
  Produkcja energii odnawialnej jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki na całym świecie. Między 1995 a 2008 produkcja energii wiatrowej wzrosła o 1200%, a produkcja energii słonecznej o 2160%.
  Nordea Gwarant – Energia Odnawialna jest oparty o indeksy 10 spółek z branży energii odnawialnej (ABB Ltd, Fortum Oyj, Renewable Energy Corp. AS, Vestas Wind Systems A/S, First Solar Inc, Sunpower Corp., Veolia  Environment, Iberdrola SA, Gamesa Corp Tecnologica SA, Enel SpA). Spółki te zostały wybrane ze względu na wysoki potencjał wzrostu cen ich akcji w najbliższym czasie. Znaczna większość z nich ma rekomendację „kupuj” największych instytucji inwestycyjnych. Spadki na giełdzie z ostatnich 2 lat sprawiły, że akcje spółek zajmujących się „zieloną energią” są obecnie tanie i mają jeszcze większy potencjał wzrostu. Dzięki temu z Nordea Gwarant – Energia Odnawialna możesz osiągnąć zyski znacznie przewyższające te z tradycyjnych lokat. Konstrukcja produktu jest bardzo prosta – Klient zarobi tym więcej, im bardziej wzrośnie wartość spółek o jakie oparty jest produkt.
 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Energia Odnawialna to produkt trzyletni (okres trwania umowy ubezpieczenia od 20.10.2009 roku do 5.11.2012 roku). Dajemy inwestorom 96% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli nie wycofają środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia grupowego zawartej na czas określony zgodnie z OWU).
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Energia Odnawialna nie ponosisz żadnych opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków czy darowizn. Nordea Gwarant– Energia Odnawialna to idealna inwestycja na niepewne czasy.
 • Produkt 3 letni
 • Świadczenie z tytułu dożycia: 96% Składki Ubezpieczeniowej oraz Premia w wysokości obliczonej zgodnie ze wzorem podanym w OWU
 • Minimalna Składka Ubezpieczeniowa: 5.000 PLN
 • Wiek klienta: 18 – 77 lat
 • Świadczenie z tytułu śmierci: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Okres subskrypcji: 31.08.2009 – 02.10.2009
 • Forma prawna: grupowa umowa ubezpieczenia na życie i dożycie
 • Waluta: PLN
 • Współczynnik Zastąpienia wynosi 34,10%
 • Partycypacja została ustalona na poziomie 100%

  Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia  Nordea Gwarant – Energia Odnawialna.

 

 Spółka  Wartość Początkowa
 ABB Limited

 20.2325

 ENEL SPA

 4.1284

 FIRST SOLAR INC

 137.9588

 FORTUM

 16.3438

 GAMESA CORP TECNOLOGICA SA

 12.5738

 Iberdrola SA

 6.2138

 RENEWABLE ENERGY

 36.815

 SUNPOWER CORP-CLASS A

 26.0263

 Veolia Environnement

 22.42

 VESTAS WIND SYSTEMS A/S

 351.6875

 

 • Wartość Końcowa w produkcie Nordea Gwarant – Energia Odnawialna dla poszczególnych spółek wyniosła odpowiednio:

 

 Spółka          

 Wartość Końcowa/Średnia ważona cen zamknięcia  kursów akcji 

 ABB LTD-REG     15.90
 ENEL SPA

 2.54

 FIRST SOLAR

 26.46

 FORTUM OYJ

 14.63

 GAMESA

 2.15

 IBERDROLA SA

 3.70

 RENEWABLE ENERGY

 2.77

 SUNPOWER Corp.

 5.68

 VEOLIA ENVIRONEMENT SA

 8.65

 VESTAS

 48.37

Z uwagi na fakt, że Wartość Końcowa w przypadku każdej ze spółek jest mniejsza od Wartości Początkowej premia w produkcie Nordea Gwarant – Energia Odnawialna nie została naliczona.

Umowa ubezpieczenia ulega zakończeniu w dniu 5 listopada 2012 roku.

Świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca dnia okresu, na który zawarto umowę ubezpieczenia wyniesie 96% Składki Ubezpieczeniowej.