Nordea Gwarant - Dynamika III 100%

Po silnych spadkach z ubiegłego roku wycena akcji z Indeksu, w ramach którego notowanych jest dwadzieścia spółek akcyjnych o największej kapitalizacji rynkowej i największej wartości obrotu, notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych jest bardzo atrakcyjna. Wycena spółek zawartych w Indeksie jest nadal znacznie poniżej historycznych rekordów z 2007 roku, a akcje spółek mimo ich dobrych wyników finansowych nadal pozostają niedowartościowane. Tymczasem silne fundamenty spółek z Indeksu zostały potwierdzone przez ich dobre wyniki finansowe w 2011 roku. Ponieważ nastroje na światowych rynkach ulegają poprawie, atrakcyjna wycena może przyciągnąć inwestorów i spowodować silny wzrost Indeksu. Można zatem spodziewać się dalszych wzrostów cen na giełdzie w Warszawie, które potrwają przynajmniej 2 lata. Dlatego oferujemy obecnie produkt Nordea Gwarant – Dynamika III 100%, który pozwoli naszym klientom skorzystać na potencjalnych wzrostach giełdowych.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski
  Nordea Gwarant – Dynamika III 100% (produkt w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie) jest oparty o Indeksie, w ramach którego notowanych jest dwadzieścia spółek akcyjnych o największej kapitalizacji rynkowej i największej wartości obrotu, notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Konstrukcja produktu jest prosta – Klient zarobi tym więcej, im bardziej wzrośnie wartość spółek z tego indeksu. Od 1994 roku, Indeks tylko 4-krotnie kończył rok spadkiem. Po roku spadkowym, w kolejnych 2 latach rósł średnio o 49,8%*. Ponieważ rok 2011 był 5 spadkowym rokiem w historii Indeksu, można oczekiwać, że najbliższe 2 lata znów zakończą się wyraźnym wzrostem.  Co więcej, spółki z Indeksu działają w 11 różnych sektorach (m.in. finansowym, energetycznym, budowlanym, informatycznym, telekomunikacyjnym). Dzięki temu inwestycja w Nordea Gwarant – Dynamika III 100% jest dobrze zdywersyfikowana.
 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Dynamika III 100% to produkt dwuletni (okres trwania umowy ubezpieczenia od 10 lutego 2012 do 14 marca 2014 roku dający inwestorom 100% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli nie wycofają środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia grupowego zawartej na czas określony zgodnie z OWU). Konstrukcja produktu jest bardzo prosta – Klient zarobi tym więcej, im bardziej wzrośnie wartość spółek z Indeksu.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Dynamika III 100% nie ponosisz żadnych opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków czy darowizn. Nordea Gwarant– Dynamika III 100% to idealna inwestycja na niepewne czasy

*Obliczenia własne na podstawie danych GPW za okres 1994 r. – 2011 r.

 •  Okres trwania umowy ubezpieczenia: od 10 lutego 2012 do 14 marca 2014 roku
 • Świadczenie z tytułu dożycia:100% Składki Ubezpieczeniowej oraz Premia w wysokości obliczonej zgodnie ze wzorem podanym w OWU
 • Minimalna Składka Ubezpieczeniowa: 5.000 PLN
 • Waluta: PLN
 •  Świadczenie z tytułu zgonu: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Okres subskrypcji: od 13 lutego do 6 marca 2012 roku

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Dynamika III 100%.

 • Wskaźnik partycypacji dla produktu Nordea Gwarant – Dynamika III 100%, jest równy 38,60%
  Wartość Początkowa w produkcie Nordea Gwarant- Dynamika III 100% wyniosła 2 337,46 punktów.
 • 14 marca 2014 roku kończy się umowa ubezpieczenia w produkcie Nordea Gwarant – Dynamika III.

  Wartość Końcowa w produkcie wyniosła 2 405,90 punktów.

  W produkcie została naliczona premia, której wysokość w produkcie z gwarancją kapitału 100% wynosi 1,13025%.

  Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9) świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 101,13025% Składki Ubezpieczeniowej w produkcie Nordea Gwarant – Dynamika III 100.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.