Nordea Gwarant - Codzienna Szansa 98%

Indie, Meksyk, RPA i Turcja mają znacznie wyższy potencjał wzrostu gospodarczego niż Strefa Euro. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że w latach 2011 – 2013 PKB tych krajów będzie rosło znacznie szybciej od PKB Strefy Euro. Jednocześnie Strefa Euro w dalszym ciągu boryka się z problemem wysokiego zadłużenia krajów takich jak Grecja, Portugalia czy Hiszpania,  co grozi znacznym osłabieniem euro w przypadku kolejnej fali obaw inwestorów o przyszłość „wspólnej waluty”. Oznacza to szansę na wysokie zyski dla Klientów, którzy zdecydują się zainwestować w produkt Nordea Gwarant – Codzienna Szansa 98%, produkt pozwalający zarabiać na wzroście ceny meksykańskiego peso, indyjskiej rupii, tureckiej liry oraz południowoafrykańskiego randu w stosunku do euro.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski.
  Nordea Gwarant – Codzienna Szansa 98% to produkt strukturyzowany pozwalający zarabiać na wzroście wartości czterech walut w relacji do euro.
  Siła waluty zależy w dużym stopniu od kondycji gospodarki. Dlatego analitycy Nordea wybrali następujące cztery waluty rynków wschodzących:
  o MXN  (peso meksykańskie) – waluta jednego z największych producentów ropy naftowej
  o INR  (rupia indyjska) – waluta reprezentująca jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata
  o TRY (lira turecka) – waluta jednego z głównych światowych producentów chromu, boksytów, rud miedzi cynku i ołowiu.
  o ZAR  (rand południowoafrykański) – waluta kraju posiadającego prawie 50% światowych zasobów złota i diamentów jubilerskich.
  Siła waluty zależy w dużym stopniu od kondycji gospodarki. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego pokazują, że w nadchodzących latach wybrane kraje będą rozwijały się znacznie szybciej od Strefy Euro. Analitycy Nordea oczekują, że przez najbliższe 2 lata każda z 4 walut z koszyka umocnią się w stosunku do euro o przynajmniej kilkanaście procent.
  Jednocześnie problem wysokiego długu publicznego krajów Strefy Euro jest w dalszym ciągu nierozwiązany. Prawdopodobieństwo bankructwa krajów takich jak Grecja czy Portugalia jest coraz większe. W związku z tym, ze względu na  dużo niższy dług publiczny w Meksyku, Indiach, Turcji oraz Republice Południowej Afryki oraz szybki rozwój tych krajów, wybrane cztery waluty mogą dodatkowo zyskiwać na wartości w stosunku do euro.
  Oznacza to wysoki potencją zysku z Nordea Gwarant – Codzienna Szansa 98%,
 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Codzienna Szansa 98% daje inwestorom 98% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia). Zysk z Nordea Gwarant – Codzienna Szansa 98% ma formę kuponu. Wypłata kuponu zależy od ilości dni roboczych, w których kurs każdej z 4 wybranych walut jest równy bądź większy od ich kursu z dnia 19 sierpnia 2011 roku. Kursy 4 walut wyrażone w euro sprawdzane są każdego dnia roboczego w okresie rozpoczynającym się w dniu 19.08.2011r. i kończącym się w dniu 18.02.2013r. (okres obserwacji). Każdego dnia, w którym kursy wszystkich 4 walut będą równe lub wyższe od ich wartości początkowej zostanie naliczona kolejna część kuponu. Inwestycja trwa 1,5 roku (umowa ubezpieczenia od 01.07.2011r. – 04.03.2013r.), a minimalna składka to 5000 zł.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Codzienna Szansa 98% (dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie) Klient korzysta z ochrony ubezpieczeniowej oraz ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego.

  * Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie „Nordea Gwarant – Codzienna Szansa 98%”

 • Instrument bazowy: kursy 4 walut w relacji do euro
 • Gwarancja Kapitału: 98%
 • Minimalna składka: od 5.000 PLN
 • Waluta: PLN
 • Wiek klienta: 18 – 77 lat (nie ukończone)
 • Świadczenie z tytułu śmierci: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Czas trwania umowy Ubezpieczenia:  od 01.07.2011r. – 04.03.2013r.),
 • Okres Odpowiedzialności: od 16.08.2011r.
 • Okres subskrypcji: 04.07.2011r. – 29.07.2011r.
 • wartość Kuponu dla produktu Nordea Gwarant- Codzienna Szansa 98% wyniosła15,25% 
 • Początkowe kursy walut (wyrażone w liczbie EUR) w dniu 19 sierpnia 2011 r. wyniosły odpowiednio:
  1. peso meksykańskie: 0,0568 EUR
  2. rupia indyjska: 0,0152 EUR
  3. lira turecka: 0,3891 EUR
  4. rand południowoafrykański: 0,0968 EUR

4 marca 2013 r. kończy się umowa ubezpieczenia w ramach produktu Nordea Gwarant – Codzienna Szansa.W wersji produktu z 98% poziomem gwarancji została naliczona premia w wysokości 1,78%, co oznacza, że zgodnie z paragrafem 9, ustęp 2 OWU w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia zostanie wypłacone świadczenie w wysokości 98% Składki Ubezpieczeniowej oraz premii w wysokości 1,78%. A zatem wysokość świadczenia wyniesie 99,78% Składki Ubezpieczeniowej.

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie Nordea Gwarant – Codzienna Szansa 98%

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.