Nordea Gwarant - Chiński Tygrys 95%

Chiny to najszybciej rozwijająca się gospodarka na świecie. Szybki wzrost liczebności klasy średniej przekłada się na wyższą konsumpcję, a większe zapotrzebowanie na dobra i usługi to wyższe przychody spółek, które je dostarczają. Chińskie firmy mają niewielkie zadłużenie i dzięki temu są odporne na zawirowania gospodarcze. W rezultacie mogą dobrze wykorzystywać obecną sytuację na rynku i przygotować się na wysokie zyski w nadchodzących latach. Dodatkowo Chiny mają bardzo niski dług publiczny i największe na świecie rezerwy walutowe, co daje chińskiemu rządowi duże możliwości manewru w polityce gospodarczej. Świadczy to o sile gospodarki i jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Chiny powinny więc szybko powrócić do wysokiego tempa wzrostu.
Skorzystaj z tego inwestując z Nordea Gwarant – Chiński Tygrys. Wybierz 95% ochrony kapitału, aby zabezpieczyć swoją inwestycje i korzystać z szansy na wyższe zyski.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski
  Z Nordea Gwarant – Chiński Tygrys możesz skorzystać z potencjału rozwojowego najszybciej rozwijającej się gospodarki na świecie. To unikalna okazja, aby zainwestować w 10 perspektywicznych spółek notowanych na giełdzie w Hongkongu. Udział każdej spółki w koszyku inwestycyjnym jest równy i wynosi 10%. Wybór firm z różnych sektorów, pozwala na optymalne zdywersyfikowanie inwestycji.

  Z Nordea Gwarant – Chiński Tygrys inwestujesz w:
  o China Life Insurance (ubezpieczenia) – największy ubezpieczyciel w Chinach z 37% udziałem w rynku.
  o China Mobile (telekomunikacja) – największy operator telefonii komórkowej w Chinach.
  o China Telecom (telekomunikacja) – największy operator telefonii stacjonarnej w Chinach.
  o Chueng Kong Holdings (nieruchomości) – jeden z największych deweloperów w Hongkongu.
  o CNOOC (sektor paliwowy) – największa spółka wydobywająca ropę naftową na chińskim wybrzeżu.
  o Datang International Power Generation (sektor energetyczny) – monopolistyczna spółka energetyczna w rejonie północnych Chin.
  o MTR Corporation (transport) – spółka budująca i obsługująca sieć metra w Hongkongu.
  o PetroChina (paliwowy) – światowy lider przemysłu naftowego (wydobycie, przetwarzanie, dystrybucja).
  o Sun Hung Kai Properties (nieruchomości) – jeden z największych deweloperów i właścicieli terenów w Hongkongu.
  o The Wharf (nieruchomości i hotele) – ponad 50% zysku netto spółki pochodzi
  z zarządzania dwoma znanymi centrami handlowymi w Hongkongu.
  Konstrukcja Nordea Gwarant – Chiński Tygrys jest bardzo prosta. Kiedy wzrastają indeksy składowe, Klienci mogą liczyć na zysk. Jednocześnie inwestowanie w koszyk spółek ze zróżnicowanych sektorów to także dobra ochrona przed inflacją.

 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Chiński Tygrys to produkt trzyletni. Daje inwestorom aż 100% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli nie zostaną wycofane środki do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia grupowego zawartej na czas określony zgodnie z OWU).
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Chiński Tygrys nie ponosisz żadnych opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków czy darowizn.
 • Instrument bazowy: kursy 10 spółek
 • Czas trwania umowy ubezpieczenia: od 22.03.2010r. do 27.05.2013r.
 • Gwarancja kapitału: 95%
 • Minimalna składka: 5.000 PLN
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Wiek klienta: 18 – 77 lat
 • Ochrona ubezpieczeniowa: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Okres subskrypcji: od 22.03.2010r do 23.04.2010r.
 • Partycypacja: 128%
 • Współczynnik Zastąpienia: 15%
 • Wartości premii w produkcie Nordea Gwarant – Chiński Tygrys 95 wysokość świadczenia z tytułu dożycia do końca ostatnia dnia okresu, na który zawarto umowę ubezpieczenia wyniesie 104,8470% Składki Ubezpieczeniowej

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia  Nordea Gwarant – Chiński Tygrys 95.

W produkcie Nordea Gwarant – Chiński Tygrys została naliczona premia, a wysokość świadczenia z tytułu dożycia do końca ostatnia dnia okresu, na który zawarto umowę ubezpieczenia wyniesie 104,3547% Składki Ubezpieczeniowej w produkcie z 95% gwarancją kapitału.

Jak zawrzeć ubezpieczenie?

Do zawarcia umowy wystarczy: spisanie wniosku ubezpieczeniowego z przedstawicielem Towarzystwa oraz zapłacenie pierwszej składki. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego w polisie, jednak nie wcześniej niż od dnia następnego po opłaceniu składki.