Nordea Gwarant - Cargo

Analitycy Grupy Nordea są zgodni, że w ciągu najbliższych miesięcy rynki wschodzące powinny wrócić na ścieżkę dynamicznego wzrostu i zwiększyć zużycie surowców. Najprawdopodobniej oznaczać to będzie wzrost cen surowców i towarów. Rozwijająca się gospodarka pobudzi handel drogą morską i zwiększy cenę frachtu (zwłaszcza przy tak wysokiej cenie ropy naftowej, jak obecnie).
W co inwestować? W surowce? Fracht? Klienci Nordea nie muszą wybierać jednego indeksu. Dzięki Nordea Gwarant Cargo mogą skorzystać na wzroście ceny cukru, soi, miedzi, niklu oraz frachtu jednocześnie.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Ponadprzeciętne zyski
  Nordea Gwarant Cargo – to unikalna okazja, aby zainwestować w kilka towarów i usług jednocześnie przy pomocy jednego produktu. Dzięki temu możesz zdywersyfikować swoją inwestycję.
  Z Nordea Gwarant Cargo inwestujesz w:
  • Miedź
  W wyniku wyczerpywania się zapasów miedzi w kopalniach, z których wydobycie jest najtańsze, po silnych spadkach w 2008 roku, cena miedzi szybko odrobiła straty. Taka sytuacja wywiera presję na wzrost cen miedzi w nadchodzących latach.
  • Nikiel
  Spadek cen niklu o 80% w latach 2007-2008 spowodował zamknięcie wielu kopalni. W rezultacie podaż niklu zmniejszyła się znacznie, co oznacza wzrost ceny w najbliższych latach.
  • Cukier
  Bogacący się mieszkańcy krajów wschodzących konsumują coraz więcej cukru. Oznacza to większy popyt na ten surowiec, a zatem prawdopodobny jest wzrost ceny. Tym bardziej, że  2009 roku zapasy cukru spadły o 30% w związku z niskimi zbiorami w Indiach.
  • Soja (śruta sojowa)
  Rekordowe zbiory soi w USA pod koniec 2009 roku sprawiły, że jej cena spadła. Spadek był jednak niewielki, za sprawą wysokiego zapotrzebowania na soję w Chinach (eksport soi z USA do Chin rósł w grudniu 2009 roku o 84%). To główny argument za prognozowanym wzrostem cen soi w nadchodzących latach.
  • Fracht
  Cena frachtu jest dość niska, jeśli weźmiemy pod uwagę powrót światowej gospodarki na ścieżkę wzrostu oraz silny wzrost cen ropy w 2009 roku. Dlatego analitycy Grupy Nordea liczą na wzrost indeksu BDIY w najbliższych latach.

Konstrukcja Nordea Gwarant – Cargo jest bardzo prosta. Kiedy wzrastają indeksy składowe, Klienci mogą liczyć na zysk. Jednocześnie inwestowanie w koszyk zróżnicowanych dóbr to dobra ochrona przed inflacją.

 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  Nordea Gwarant – Cargo to produkt trzyletni. Dajemy inwestorom aż 100% gwarancję zainwestowanego kapitału (pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli nie zostaną wycofane środki do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia grupowego zawartej na czas określony zgodnie z OWU).
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z Nordea Gwarant – Cargo nie ponosisz żadnych opłat wstępnych. Nie ma podatku od zysków kapitałowych ani od spadków czy darowizn. Nordea Gwarant – Cargo to idealna inwestycja na niepewne czasy.
 • Instrument bazowy: kursy 5 dóbr/usług
 • Czas trwania umowy ubezpieczenia: od 15 lutego 2010 r. do 02 kwietnia 2013 r.
 • Gwarancja kapitału: 100%
 • Minimalna składka: 5.000 PLN
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Wiek klienta: 18 – 77 lat
 • Ochrona ubezpieczeniowa: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Okres subskrypcji: od 15 lutego 2010 r. do 12 marca 2010 r.
 • Okres Odpowiedzialności rozpoczyna się: 30.03.2010
 • Partycypacja Nordea Gwarant – Cargo została ustalona na poziomie 103%
 • Wartość poczatkowa indeksu Baltic Exchange Dry Index wynosi 2981
 • Początkowe ceny na surowce składowe wynoszą:
  Cukier = 16.40 US Centów /Funt
  Mączka sojowa = 261.20 USD/Tona
  Miedź = 7,950.50 USD/Tona
  Nikiel = 24,550 USD/Tona

Umowa Ubezpieczenia w produkcie Nordea Gwarant – Cargo ulega zakończeniu w dniu 2 kwietnia 2013 roku. W produkcie nie została naliczona premia. Należy przypomnieć, że konstrukcja produktu przewidywała gwarancję kapitału na poziomie 100%. Oznacza to, że Ubezpieczony otrzyma z tytułu dożycia świadczenie w wysokości 100% Składki Ubezpieczeniowej, zgodnie z zapisami par. 9, ust. 2. OWU.

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Nordea Gwarant – Cargo.