db Gwarancja – Strefa Dolara

db Gwarancja – Strefa Dolara to dwuletni produkt strukturyzowany oparty na koszyku trzech walut: dolara australijskiego, dolara kanadyjskiego, dolara singapurskiego. W ostatnich latach, po światowym kryzysie i kłopotach ekonomicznych kolejnych krajów europejskich, AUD, CAD i SGD wyraźnie umocniły swoją pozycję w stosunku do euro. Analitycy oczekują, że ten trend będzie kontynuowany, a Klienci, którzy zdecydują się zainwestować środki w db Gwarancję – Strefa Dolara, będą mieć szansę na osiągnięcie zysku przewyższającego poziom osiągany na lokatach bankowych. Jednocześnie produkt ten posiada wysoką, bo aż 100% gwarancję kapitału.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

 • Ponadprzeciętne zyski
  db Gwarancja – Strefa Dolara (produkt w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie) daje szansę na osiągnięcie atrakcyjnego zysku wynikającego ze wzrostu wartości AUD, CAD i SGD w stosunku do euro.
  Zadłużenie publiczne wzrastające od wielu lat w Irlandii, Grecji, Portugalii i Hiszpanii wywołało falę kryzysu europejskiego. Jednocześnie nie wprowadzono odpowiednich środków służących do osiągnięcia trwałych rozwiązań w państwach dotkniętych kryzysem. Może to spowodować dalsze osłabienie się kursu euro w relacji do innych walut.
  Silne podstawy ekonomiczne oparte na stabilnym sektorze bankowym i zasobach surowcowych gospodarki Kanady, wzrastające ceny surowców i mocna pozycja Australii w handlu z chłonnym rynkiem Chin, dają bardzo dobrą pozycję obu tych walut w relacji do euro.  Także gospodarka singapurska od wielu lat rozwija się w szybkim tempie, odzwierciedleniem tego jest dynamiczny wzrost PKB, który w kolejnych latach zdaniem analityków zostanie utrzymany, a zatem można także oczekiwać wzrostu dolara singapurskiego w stosunku do euro w najbliższym czasie. Przy takim rozwoju sytuacji db Gwarancja – Strefa Dolara może pozwolić Klientom na osiągnięcie znaczących zysków.
 • Atrakcyjne warunki inwestycji
  db Gwarancja – Strefa Dolara to dwuletni produkt, dający inwestorom aż 100% gwarancję zainwestowanego kapitału (czyli składki ubezpieczeniowej pomniejszonej o opłatę wstępną), pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji. Wartość premii (zgodnie ze wzorem z Karty Parametrów*) rośnie wraz z umocnieniem koszyka walut (AUD, CAD i SGD) względem euro.
  Minimalna kwota inwestycji to 2000 zł.
 • Optymalne rozwiązanie podatkowe
  Z db Gwarancją –Strefa Dolara – nie ma podatku od zysków kapitałowych ani podatku od spadków i darowizn.
 • Instrument bazowy: kurs AUD/EUR, CAD/EUR, SGD/EUR
 • Czas trwania umowy ubezpieczenia: od 13.01.2011r. do 17.02.2013r.
 • Gwarancja kapitału: 100% Składki Zainwestowanej (Składki Ubezpieczeniowej pomniejszonej o opłatę wstępną)
 • Minimalna składka: 2.000 PLN
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Wiek klienta: 18 – 80 lat
 • Opłata wstępna: maksymalnie 1%
 • Ochrona ubezpieczeniowa: 101% Składki Ubezpieczeniowej
 • Okres subskrypcji: od 17.01.2011r. do 11.02.2011r.
 • Okres Odpowiedzialności rozpoczyna się 17.02.2011
 • Wskaźnik partycypacji dla produktu „db Gwarancja – Strefa Dolara” jest równy 90%
 • Wartość wykupu
  WW = SZ * wsp,
  gdzie WW – watość wykupu certyfikatu przed upływem ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia
  SZ – składka zainwestowana
  wsp – współczynnik procentowy obliczany każdego dnia roboczego przez Nordea zgodnie z formułą
  MP – Miesiąc Polisowy, w trakcie którego świadczona była ochrona ubezpieczeniowa

  Pełne MP wsp
  17 II 2011 – 16 III 2011 1 89,75%
  17 III 2011 – 16 IV 2011 2 90,18%
  17 IV 2011 – 16 V 2011 3 90,61%
  17 V 2011 – 16 VI 2011 4 91,03%
  17 VI 2011 – 16 VII 2011 5 91,46%
  17 VII 2011 – 16 VIII 2011 6 91,89%
  17 VIII 2011 – 16 IX 2011 7 92,31%
  17 IX 2011 – 16 X 2011 8 92,74%
  17 X 2011 – 16 XI 2011 9 93,17%
  17 XI 2011 – 16 XII 2011 10 93,60%
  17 XII 2011 – 16 I 2012 11 94,02%
  17 I 2012 – 16 II 2012 12 94,45%
  17 II 2012 – 16 III 2012 13 94,88%
  17 III 2012 – 16 IV 2012 14 95,30%
  17 IV 2012 – 16 V 2012 15 95,73%
  17 V 2012 – 16 VI 2012 16 96,16%
  17 VI 2012 – 16 VII 2012 17 96,58%
  17 VII 2012 – 16 VIII 2012 18 97,01%
  17 VIII 2012 – 16 IX 2012 19 97,44%
  17 IX 2012 – 16 X 2012 20 97,87%
  17 X 2012 – 16 XI 2012 21 98,29%
  17 XI 2012 – 16 XII 2012 22 98,72%
  17 XII 2012 – 16 I 2013 23 99,15%
  17 I 2013 – 16 II 2012 24 99,57%
  17 II 2013 100,00%

Umowa ubezpieczenia w produkcie db Gwarancja – Strefa Dolara kończy się z dniem 17 lutego 2013 roku.W produkcie wskaźnik partycypacji został ustalony w wysokości 90%, zaś procentowa zmiana koszyka walut wyniosła 0,9547%.
W związku z powyższym w produkcie została naliczona premia stanowiąca iloczyn Składki Zainwestowanej oraz wartości 0,8592% (0,9547% x 90%). Zgodnie z paragrafem 9, ustęp 2 OWU, w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia Ubezpieczeni otrzymają wartość Składki Zainwestowanej powiększonej o premię.

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie i Dożycie „db Gwarancja – Strefa Dolara”.

Pliki do pobrania