Db Gwarancja – Rok Dolara

W ostatnim czasie po okresie gwałtownych skoków kursów walut, poziom kursu PLN/USD utrzymuje się na dość stabilnym poziomie. To wynik stabilności polskiej gospodarki oraz ostatniej względnej stabilizacji na rynkach amerykańskich. Analitycy Nordea prognozują, że wahania kursu PLN versus USD nie powinny w średnim okresie przekroczyć kilkudziesięciu groszy. To znakomita okazja, by zainwestować z db Gwarancja – Rok Dolara.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

Potencjał atrakcyjnych zysków
Db Gwarancja – Rok Dolara to produkt w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką jednorazową.  W produkcie tym klienci mają szansę uzyskania 10% premii dzięki utrzymaniu się kursu dolara w przedziale określonym na 23 grosze ponad oraz poniżej ceny początkowej. Ponieważ nie można jednak w najbliższym roku wykluczyć zmiany kursu PLN versus USD przekraczającej wskazany wyżej przedział–zakres możliwych wahań został rozszerzony do 46 groszy. Oznacza to, że jednorazowe przekroczenie granicy 23 groszy powoduje zmianę wartości granicznych na plus (lub minus) o kolejne 23 grosze, ustanawiając cenę początkową oraz wartość 46 groszy in plus/in minus jako nowe bariery.

Atrakcyjne warunki inwestycji
Db Gwarancja – Rok Dolara jest grupowym ubezpieczeniem na życie i dożycie. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 1 roku. Produkt zapewnia 100% gwarancję zainwestowanego kapitału, pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli Klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia. Wartość premii (zgodnie ze wzorem z Karty Parametrów) uzależniona jest od zakresu zmian wartości kursu złotego polskiego w stosunku do dolara amerykańskiego i może wynieść 10%.

Optymalne rozwiązanie podatkowe
Dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie Klient korzysta z zarówno z ochrony ubezpieczeniowej, jak i ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

 • Instrument bazowy: Kurs PLN względem USD (liczba złotych polskich per 1 dolar amerykański)
 • Gwarancja kapitału: 100%
 • Opłata wstępna: maksymalnie 0,5% Składki Ubezpieczeniowej
 • Waluta umowy ubezpieczenia: PLN
 • Minimalna wartość Składki Ubezpieczeniowej: 2.000 PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nieukończone)
 • Okres subskrypcji: 12 listopada – 27 listopada 2012 r.
 • Czas trwania umowy ubezpieczenia: 9 listopada 2012 r. – 3 grudnia 2013 r.
 • Okres Obserwacji: 3 grudnia 2012 r.- 29 listopada 2013 r.
 • Data rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności: 3 grudnia 2012 r.
 • Ochrona ubezpieczeniowa*: 101% Składki Ubezpieczeniowej
  * W przypadku zgonu Ubezpieczonego
 • Wartość początkowaw produkcie db Gwarancja – Rok Dolara wynosi 3.1498 PLN za jednego USD.

  Dolny Próg 1 wynosi 2.9198 zaś Górny Próg 1 wynosi 3.3798 PLN za jednego USD.

 • Umowa Ubezpieczenia w produkcie db Gwarancja – Rok Dolara zakończyła się z dniem 3 grudnia 2013 roku.
  W produkcie db Gwarancja – Rok Dolara została naliczona premia w wysokości 10% Składki Zainwestowanej, a wysokość świadczenia z tytułu dożycia do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto umowę ubezpieczenia wyniesie 110% Składki Zainwestowanej.