Db Gwarancja – Niemieckie TRIO II

Niemcy to największa gospodarka Europy, która na tle całego Eurolandu wypada bardzo dobrze. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w styczniowym raporcie World Economic Outlook Update prognozował, że w bieżącym roku niemiecka gospodarka będzie rozwijać się w tempie 0,6%, a w 2014 roku dynamika wyniesie 1,4%. Są to szacunki dużo lepsze niż dla całej strefy euro, gdzie w bieżącym roku przewidywana jest recesja na poziomie 0,2%, a w przyszły roku wzrost ma sięgnąć 1,0%.
Poprawę perspektyw dla Niemiec sugerują także wskaźniki oczekiwań. Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wzrósł w lutym 2013 r. do 107,4 pkt. ze 104,3 pkt. Wstępny indeks PMI dla niemieckiego sektora przemysłowego wzrósł w lutym do 50,1 pkt z 49,8 pkt w styczniu, co jest pierwszym od lutego 2012 roku poziomem powyżej granicy 50 pkt, która oddziela rozwój od recesji.

To znakomita okazja, by zainwestować z db Gwarancja – Niemieckie TRIO II.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

Potencjał atrakcyjnych zysków
Db Gwarancja – Niemieckie TRIO II to produkt w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką jednorazową. Wynik z inwestycji zależy od zachowania się ceny akcji trzech niemieckich spółek – koncernów o zasięgu globalnym:

 • Henkel AG – Henkel jest międzynarodowym konglomeratem, działającym głównie w sektorze chemicznym. Firma specjalizuje się m.in. w produkcji środków pomocniczych i higienicznych do domowego i przemysłowego użytku i należy do największych światowych producentów środków piorących i czyszczących, kosmetyków pielęgnacyjnych i zapachowych, klejów konsumenckich i chemii budowlanej oraz technologii i usług przemysłowych.
 • Metro Group jest jednym z największych na świecie koncernów handlowych, obecnym w 33 krajach świata. Firma jest operatorem takich sieci dystrybucyjnych jak Makro Cash & Carry, Real, Media Markt oraz Saturn. Pozytywny wpływ na pozycję grupy ma jej międzynarodowa ekspansja, w tym m.in. w Europie Środkowo-Wschodniej i Chinach. W styczniu 2009 roku zarząd ogłosił program restrukturyzacji „Shape 2012”, który ma na celu zapewnienie potencjalnej poprawy zysków poprzez zwiększenie wydajności, program redukcji kosztów grupy oraz zwiększenie efektów synergii.
 • Fresenius Medical Care jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Dzięki sieci 2388 dializowanych klinikach w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Łacińskiej, Azji i Pacyfiku oraz Afryki, Fresenius Medical Care traktuje 184086 dializowanych pacjentów na całym świecie (stan na 31 grudnia 2008 r.). FMC jest liderem w prowadzeniu klinik dializy i produkcji urządzeń do obróbki dializy.

Atrakcyjne warunki inwestycji
Db Gwarancja – Niemieckie TRIO II jest grupowym ubezpieczeniem na życie i dożycie. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 3 lat, z rocznym autocallem (możliwością wcześniejszego zakończenia tj. nawet po 12 lub po 24 miesiącach). Produkt zapewnia 100% gwarancję zainwestowanego kapitału, pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli Klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia. db Gwarancja – Niemieckie TRIO II zakłada wypłatę kuponów (6%- 8%) w skali roku zarówno w okresie wzrostów jak i stagnacji na wybranych akcjach. Wysokość kuponu wzrasta liniowo według zasady:

Po 12 miesiącach: kupon = 1 x (6% – 8%) – wypłata składki zainwestowanej i kuponu po 12 miesiącach skutkuje zakończeniem okresu ochrony i wypłatą składki zainwestowanej oraz premii.

Po 24 miesiącach: kupon = 2 x (6% – 8%) – wypłata składki zainwestowanej i kuponu po 24 miesiącach skutkuje zakończeniem okresu ochrony i wypłatą składki zainwestowanej oraz premii.

Po 36 miesiącach: kupon = 3 x (6% – 8%) – wypłata składki zainwestowanej i kuponu po 36 miesiącach skutkuje zakończeniem okresu ochrony i wypłatą składki zainwestowanej oraz premii.

Warunki wypłaty kuponu opisane są szczegółowo w OWU db Gwarancja – Niemieckie TRIO II

Optymalne rozwiązanie podatkowe
Dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie Klient korzysta z zarówno z ochrony ubezpieczeniowej, jak i ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

 • Instrument bazowy: Koszyk akcji spółek: Henkel AG, Fresenius Medical Care AG, Metro AG
 • Gwarancja kapitału: 100%
 • Opłata subskrypcyjna: 1,5%
 • Waluta umowy ubezpieczenia: PLN
 • Minimalna wartość Składki Ubezpieczeniowej: 2.000 PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nieukończone)
 • Okres subskrypcji: od 2 kwietnia 2013 roku do 25 kwietnia 2013 roku
 • Terminy obserwacji: 30.04.2013 r.; 14.04.2014 r.; 14.04.2015 r.; 14.04.2016 r.
 • Data rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności: 30 kwietnia 2013 roku
 • Ochrona ubezpieczeniowa*: 101% Składki Ubezpieczeniowej

* W przypadku zgonu Ubezpieczonego

 • Wartość Kuponu dla produktu db Gwarancja – Niemieckie Trio II osiągnął poziom 7% przy gwarancji kapitału 100%.
 • Wartość Początkowa w produkcie db Gwarancja – Niemieckie Trio II osiągnęła wartość:Henkel AG & Co:71,600
  Fresenius Medical Care AG & Co: 52,400
  Metro AG: 23,675
 • Wartość akcji w produkcie db Gwarancja – Niemieckie Trio II, w dniu pierwszej obserwacji (14 kwietnia 2014 roku) wyniosła odpowiednio:Henkel AG: 77,0100
  Fresenius Medical Care AG: 49,4000
  Metro AG: 28,5050
  Z uwagi na fakt, że wartość akcji spółki Fresenius Medical Care AG w dniu pierwszej obserwacji jest niższa w stosunku do jej wartości początkowej Kupon w produkcie nie został naliczony i umowa ubezpieczenia trwa w związku z tym dalej.
 • Wartośc współczynników wsp:

  daty miesiąc polisowy wsp
  30.04.2013 – 29.05.2013 1 0,8817
  30.05.2013 –   29.06.2013 2 0,88508
  30.06.2013 –   29.07.2013 3 0,88846
  30.07.2013 –   29.08.2013 4 0,89184
  30.08.2013 –   29.09.2013 5 0,89522
  30.09.2013 –   29.10.2013 6 0,8986
  30.10.2013 –   29.11.2013 7 0,90198
  30.11.2013 –   29.12.2013 8 0,90536
  30.12.2014 –   29.01.2014 9 0,90874
  30.01.2014 –   27.02.2014 10 0,91212
  28.02.2014 –   29.03.2014 11 0,9155
  30.03.2014 –   29.04.2014 12 0,91888
  30.04.2014 –   29.05.2014 13 0,92226
  30.05.2014 –   29.06.2014 14 0,92564
  30.06.2014 –   29.07.2014 15 0,92902
  30.07.2014 –   29.08.2014 16 0,9324
  30.08.2014 –   29.09.2014 17 0,93578
  30.09.2014 –   29.10.2014 18 0,93916
  30.10.2014 –   29.11.2014 19 0,94254
  30.11.2014 –   29.12.2014 20 0,94592
  30.12.2014 –   29.01.2015 21 0,9493
  30.01.2015 –   27.02.2015 22 0,95268
  28.02.2015 –   29.03.2015 23 0,95606
  30.03.2015 –   29.04.2015 24 0,95944
  30.04.2015 –   29.05.2015 25 0,96282
  30.05.2015 –   29.06.2015 26 0,9662
  30.06.2015 –   29.07.2015 27 0,96958
  30.07.2015 –   29.08.2015 28 0,97296
  30.08.2015 –   29.09.2015 29 0,97634
  30.09.2015 –   29.10.2015 30 0,97972
  30.10.2015 –   29.11.2015 31 0,9831
  30.11.2015 –   29.12.2015 32 0,98648
  30.12.2015 –   29.01.2016 33 0,98986
  30.01.2016 –   28.02.2016 34 0,99324
  29.02.2016 –   29.03.2016 35 0,99662
  30.03.2016 –   30.04.2016 36 1

 

 • W produkcie db Gwarancja – Niemieckie Trio II wartość w dniu drugiej obserwacji (14 kwietnia 2015 roku) wyniosła odpowiednio:
  Nazwa akcji Wartość początkowa Wartość w dniu drugiego odczytu
  Fresenius Medical Care AG 52,400 81,45
  Henkel AG & CO KGAA Vorzug 71,600 113,05
  Metro AG 23,675 34,00

   

  Z uwagi na fakt, że wartość akcji wszystkich spółek w dniu drugiej obserwacji wzrosła w stosunku do jej wartości początkowej, spełnił się Warunek II określony w Karcie Parametrów. W związku z tym, w produkcie zostanie naliczona premia i wyniesie 14,0% Składki Zainwestowanej (7% p.a.). Jednocześnie, spełnienie się Warunku II powoduje rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia z dniem 30 kwietnia 2015r.

  Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9), świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 114% Składki Zainwestowanej.