Db Gwarancja – Niemieckie TRIO

Niemcy to największa gospodarka Europy, która na tle całego Eurolandu wypada bardzo dobrze. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w styczniowym raporcie World Economic Outlook Update prognozował, że w bieżącym roku niemiecka gospodarka będzie rozwijać się w tempie 0,6%, a w 2014 roku dynamika wyniesie 1,4%. Są to szacunki dużo lepsze niż dla całej strefy euro, gdzie w bieżącym roku przewidywana jest recesja na poziomie 0,2%, a w przyszły roku wzrost ma sięgnąć 1,0%.
Poprawę perspektyw dla Niemiec sugerują także wskaźniki oczekiwań. Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wzrósł w lutym 2013 r. do 107,4 pkt. ze 104,3 pkt. Wstępny indeks PMI dla niemieckiego sektora przemysłowego wzrósł w lutym do 50,1 pkt z 49,8 pkt w styczniu, co jest pierwszym od lutego 2012 roku poziomem powyżej granicy 50 pkt, która oddziela rozwój od recesji.

To znakomita okazja, by zainwestować z db Gwarancja – Niemieckie TRIO.

 • Korzyści

 • Cechy ubezpieczenia

 • Pliki do pobrania

 • Zawarcie ubezpieczenia

Potencjał atrakcyjnych zysków
Db Gwarancja – Niemieckie TRIO to produkt w formie grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie ze składką jednorazową. Wynik z inwestycji zależy od zachowania się ceny akcji trzech niemieckich spółek – koncernów o zasięgu globalnym:

 • Henkel AG – Henkel jest międzynarodowym konglomeratem, działającym głównie w sektorze chemicznym. Firma specjalizuje się m.in. w produkcji środków pomocniczych i higienicznych do domowego i przemysłowego użytku i należy do największych światowych producentów środków piorących i czyszczących, kosmetyków pielęgnacyjnych i zapachowych, klejów konsumenckich i chemii budowlanej oraz technologii i usług przemysłowych.
 • Metro Group jest jednym z największych na świecie koncernów handlowych, obecnym w 33 krajach świata. Firma jest operatorem takich sieci dystrybucyjnych jak Makro Cash & Carry, Real, Media Markt oraz Saturn. Pozytywny wpływ na pozycję grupy ma jej międzynarodowa ekspansja, w tym m.in. w Europie Środkowo-Wschodniej i Chinach. W styczniu 2009 roku zarząd ogłosił program restrukturyzacji „Shape 2012”, który ma na celu zapewnienie potencjalnej poprawy zysków poprzez zwiększenie wydajności, program redukcji kosztów grupy oraz zwiększenie efektów synergii.
 • Fresenius Medical Care jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Dzięki sieci 2388 dializowanych klinikach w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Łacińskiej, Azji i Pacyfiku oraz Afryki, Fresenius Medical Care traktuje 184086 dializowanych pacjentów na całym świecie (stan na 31 grudnia 2008 r.). FMC jest liderem w prowadzeniu klinik dializy i produkcji urządzeń do obróbki dializy.

Atrakcyjne warunki inwestycji
Db Gwarancja – Niemieckie TRIO jest grupowym ubezpieczeniem na życie i dożycie. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 3 lat, z rocznym autocallem (możliwością wcześniejszego zakończenia tj. nawet po 12 lub po 24 miesiącach). Produkt zapewnia 100% gwarancję zainwestowanego kapitału, pod warunkiem dotrzymania terminu inwestycji, a więc jeśli Klient nie wycofa środków do ostatniego dnia obowiązywania umowy ubezpieczenia. db Gwarancja – Niemieckie TRIO  zakłada wypłatę kuponów (7%- 9%) w skali roku zarówno w okresie wzrostów jak i stagnacji na wybranych akcjach. Wysokość kuponu wzrasta liniowo według zasady:

Po 12 miesiącach: kupon = 1 x (7% – 9%) –  wypłata składki zainwestowanej i kuponu po 12 miesiącach skutkuje zakończeniem okresu ochrony i wypłatą składki zainwestowanej oraz premii.

Po 24 miesiącach: kupon = 2 x (7% – 9%) – wypłata składki zainwestowanej i kuponu po 24 miesiącach skutkuje zakończeniem okresu ochrony i wypłatą składki zainwestowanej oraz premii.

Po 36 miesiącach: kupon = 3 x (7% – 9%) – wypłata składki zainwestowanej i kuponu po 36 miesiącach skutkuje zakończeniem okresu ochrony i wypłatą składki zainwestowanej oraz premii.

Warunki wypłaty kuponu opisane są szczegółowo w OWU db Gwarancja – Niemieckie TRIO.

Optymalne rozwiązanie podatkowe
Dzięki formie ubezpieczenia na życie i dożycie Klient korzysta z zarówno z ochrony ubezpieczeniowej, jak i ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

 • Instrument bazowy: Koszyk akcji spółek: Henkel AG, Fresenius Medical Care AG, Metro AG
 • Gwarancja kapitału: 100%
 • Opłata subskrypcyjna: 1,5%
 • Waluta umowy ubezpieczenia: PLN
 • Minimalna wartość Składki Ubezpieczeniowej: 2.000 PLN
 • Wiek Klienta: 18 – 80 lat (nieukończone)
 • Okres subskrypcji: do 26.03.2013 r.
 • Terminy obserwacji: 28.03.2013 r.; 11.03.2014 r.; 11.03.2015 r.; 11.03.2016 r.
 • Data rozpoczęcia Okresu Odpowiedzialności: 28.03.2013 r.
 • Ochrona ubezpieczeniowa*: 101% Składki Ubezpieczeniowej* W przypadku zgonu Ubezpieczonego
 • Wartość Kuponu dla produktu db Gwarancja – Niemieckie Trio osiągnął poziom 8,1% przy gwarancji kapitału 100%.
 • Wartość Początkowa w produkcie db Gwarancja – Niemieckie Trio wyniosła odpowiednio:
  Henkel AG: 52.65
  Metro AG:  22.18
 • Wartości współczynnika wsp:
  daty miesiąc polisowy wsp
  28.03.2013 – 27.04.2013 1 0,8642
  28.04.2013 –   27.05.2013 2 0,86808
  28.05.2013 –   27.06.2013 3 0,87196
  28.06.2013 –   27.07.2013 4 0,87584
  28.07.2013 –   27.08.2013 5 0,87972
  28.08.2013 –   27.09.2013 6 0,8836
  28.09.2013 –   27.10.2013 7 0,88748
  28.10.2013 –   27.11.2013 8 0,89136
  28.11.2013 –   27.12.2013 9 0,89524
  28.12.2013 –   27.01.2014 10 0,89912
  28.01.2014 –   27.02.2014 11 0,903
  28.02.2014 –   27.03.2014 12 0,90688
  28.03.2014 –   27.04.2014 13 0,91076
  28.04.2014 –   27.05.2014 14 0,91464
  28.05.2014 –   27.06.2014 15 0,91852
  28.06.2014 –   27.07.2014 16 0,9224
  28.07.2014 –   27.08.2014 17 0,92628
  28.08.2014 –   27.09.2014 18 0,93016
  28.09.2014 –   27.10.2014 19 0,93404
  28.10.2014 –   27.11.2014 20 0,93792
  28.11.2014 –   27.12.2014 21 0,9418
  28.12.2014 –   27.01.2015 22 0,94568
  28.01.2015 –   27.02.2015 23 0,94956
  28.02.2015 –   27.03.2015 24 0,95344
  28.03.2015 –   27.04.2015 25 0,95732
  28.04.2015 –   27.05.2015 26 0,9612
  28.05.2015 –   27.06.2015 27 0,96508
  28.06.2015 –   27.07.2015 28 0,96896
  28.07.2015 –   27.08.2015 29 0,97284
  28.08.2015 –   27.09.2015 30 0,97672
  28.09.2015 –   27.10.2015 31 0,9806
  28.10.2015 –   27.11.2015 32 0,98448
  28.11.2015 –   27.12.2015 33 0,98836
  28.12.2015 –   27.01.2016 34 0,99224
  28.01.2016 –   27.02.2016 35 0,99612
  28.02.2016 –   28.03.2016 36 1
 • W produkcie db Gwarancja – Niemieckie Trio wartość w dniu drugiej obserwacji (11 marca 2015 roku) wyniosła odpowiednio:
  Nazwa akcji Wartość początkowa Wartość w dniu drugiego odczytu
  Fresenius Medical Care AG 52,65 76,29
  Henkel AG 75,09 7105,40
  Metro AG 22,18 31,38

  Z uwagi na fakt, że wartość akcji wszystkich spółek w dniu drugiej obserwacji wzrosła w stosunku do jej wartości początkowej, spełnił się Warunek II określony w Karcie Parametrów. W związku z tym, w produkcie zostanie naliczona premia i wyniesie 16,2% Składki Zainwestowanej (8,1% p.a.). Jednocześnie, spełnienie się Warunku II powoduje rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia z dniem 28 marca 2015r.

  Zgodnie z postanowieniami OWU (par.9), świadczenie w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca ostatniego dnia okresu, na który zawarto Umowę Ubezpieczenia wyniesie 116,2% Składki Zainwestowanej.