PKO Ubezpieczenia we współpracy z PKO Bankiem Polskim wprowadza nową ofertę ubezpieczenia do pożyczki gotówkowej dla klientów PKO Banku Polskiego

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. i PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. we współpracy z PKO Bankiem Polskim wprowadzają nową ofertę ubezpieczenia do pożyczki gotówkowej dla klientów PKO Banku Polskiego.

Czym jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo finansowe w nagłych wypadkach, które mogą utrudnić spłatę pożyczki. Można zawrzeć dwie umowy w formie pakietu: umowę ubezpieczenia na życie oraz umowę na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania i pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Jeśli klient nie jest zainteresowany zawarciem dwóch umów, może zdecydować się na zawarcie tylko jednej z nich. 

Jakie są korzyści z ubezpieczenia?

  • Pomoc w przypadku utraty źródła dochodu. Towarzystwo przejmie na siebie spłatę pożyczki, kiedy klient przez pewien okres straci możliwość pracy i zarobkowania
  • Wypłata dodatkowych środków finansowych, jeśli klient poważnie zachoruje
  • Przejęcie przez Towarzystwo spłaty rat pożyczki za okres pobytu w szpitalu, jeśli osoba ubezpieczona ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi (już od drugiego dnia po wypadku)
  • Gwarancja większego bezpieczeństwa, kiedy pożyczkobiorcy zabraknie. Jego zobowiązanie w wysokości zgodnej z pierwotnym harmonogramem spłat zostanie spłacone przez ubezpieczyciela, bez angażowania środków najbliższych

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu, wyłączeniach i ograniczeniu odpowiedzialności, Karta Produktu oraz OWU znajdują się  tutaj.