Od skarbonki do chmury – historia transformacji cyfrowej PKO Banku Polskiego – recenzja książki

Niejednokrotnie sięgamy po książki opisujące sukcesy zagranicznych menedżerów i firm, które przeszły spektakularną transformację lub świetnie prosperują od wielu lat. Kusi nas, by poznać historię talentów, zdobyć wiedzę o geniuszach zarządzania, cudotwórcach biznesu, którzy swoje pomysły przekuli w międzynarodowy biznes. Stąd popularność na przykład biografii Steve’a Jobsa, Billa Gatesa czy Warrena Buffeta. Rynek amerykański, choć odległy o tysiące kilometrów od Europy, nie jest jedynym, który może pochwalić się spektakularnymi transformacjami działających tam firm. Dobre przykłady znajdziemy również na naszym rodzimym rynku.

Jednym z nich jest książka Od skarbonki do chmury – historia transformacji cyfrowej PKO Banku Polskiego. To ciekawie napisana historia widziana oczami inicjatora i kreatora zmian – Zbigniewa Jagiełły.

okładka książki

Jest to opowieść pokazana z punktu widzenia praktyka biznesu, który w barwny, często anegdotyczny sposób przeprowadza nas przez kolejne etapy transformacji kierowanej przez niego instytucji, pozwala poznać motywy działań i skutki konkretnych decyzji. Wreszcie to przykład inspirującego success story, które może stanowić źródło inspiracji dla wielu liderów i przedsiębiorców.

O wyjątkowości tej książki świadczy kilka aspektów. Pierwszym z nich jest wartość merytoryczna publikacji. Historię tę uznać można bowiem za doskonałe i niezwykle wnikliwe studium przypadku, które w szczegółach opisuje konkretne działania, jakie złożyły się na sukces PKO Banku Polskiego. Jednak narrator tej opowieści – Zbigniew Jagiełło – odważnie przyznaje się również do potknięć i lekcji, jakie on jako lider, jak również jego współpracownicy, mogli z tych porażek wyciągnąć. Znajdziemy tu opisane krok po kroku pomysły biznesowe na przebudowę ogromnej organizacji, która objęła praktycznie wszystkie obszary działalności banku – począwszy od kultury organizacyjnej, poprzez przebudowę struktur i rewolucję technologiczną, aż po gruntowną zmianę oferty i rozwój kanałów obsługi i sprzedaży. To również przykład często dość odważnych decyzji biznesowych, które sięgały daleko poza widoczny horyzont i sprawiały, że organizacja rosła w siłę i stawała się liderem innowacyjności oraz kreatorem rynku. Doskonałym przykładem takich działań jest stworzenie polskiego systemu płatności mobilnych BLIK. Ten moment stał się niejako symboliczną cezurą dzielącą starą, typowo analogową wizję instytucji finansowej a nowe podejście, którego celem jest przekształcenie banku w nowoczesną instytucję technologiczną z licencją bankową. Aby tego dokonać, potrzebna była nie tylko wiedza i chęć do działania, ale przede wszystkim odpowiednie pokierowanie organizacją i zachodzącymi w niej zmianami.

I tu właśnie wyłania się drugi niezwykle ważny wątek tej książki – to aspekt przywództwa, umiejętności zaszczepiania wizji w zespole i motywowania ludzi do działania w taki sposób, aby stali się najlepszymi ambasadorami zmiany. W przypadku PKO Banku Polskiego to zadanie było wyjątkowo trudne, gdyż należało przezwyciężyć apatię, skostnienie, często niskie zaangażowanie, którym przesiąknięta była organizacja. To jedno z wyzwań, z jakimi musiał się zmierzyć Zbigniew Jagiełło. Swoimi działaniami przełamał on wiele ograniczających schematów i udowodnił, że dzięki odwadze i determinacji, ale też przy umiejętnym przekonaniu ludzi, by „za nim poszli”, można wspólnie dokonać tej zmiany.

Książka pokazuje również, jak niezwykle ważną cechą w biznesie jest wyszukiwanie odpowiednich liderów dla poszczególnych obszarów organizacji, dostrzeganie w ludziach potencjału i powierzanie im ambitnych misji. Stąd tak duży akcent kładzie się tu na aspekt ludzi. I to stanowi kwintesencję publikacji. Nie bez powodu mówi się przecież, że pracownicy stanowią najważniejsze aktywo firmy. Bo zmiany nie dokonuje jedynie osoba, która przewodzi daną organizacją, a cały odpowiednio dobrany zespół ludzi. Prezes Zbigniew Jagiełło mocno akcentuje w książce znaczenie tzw. Drużyny Jagiełły, którą zbudował z pracowników banku, jak również osób spoza organizacji.

Wreszcie ostatni wątek, który zasługuje na szczególną uwagę. Jest nim przedstawienie szeregu zmian technologicznych, jakie dokonały się w PKO Banku Polskim i pozwoliły organizacji zdobyć pozycję lidera nowoczesnej bankowości. W dobie rewolucji cyfrowej bank umiejętnie wdrożył nowatorskie podejście do prowadzenia działalności biznesowej, gdzie kluczowym czynnikiem sukcesu jest umiejętność szybkiej adaptacji. A przecież to ogromne wyzwanie w przypadku tak dużej organizacji. W książce znajdziemy liczne przykłady, które obrazują podejście banku do poszukiwania nowych rozwiązań, umiejętnego wdrażania innowacji i wyszukiwania potencjału tkwiącego w cyfryzacji procesów i usług. Przy tym wszystkim akcentuje się to, co najważniejsze  – odpowiadanie na potrzeby klientów. I na ten potencjał technologiczny PKO Bank Polski bardzo mocno stawia, co szczególnie widać w założeniach strategii opracowanej na najbliższe lata.

Książka Od skarbonki do chmury – historia transformacji cyfrowej PKO Banku Polskiego to bardzo ciekawa pozycja, po którą powinny sięgnąć nie tylko osoby zawodowo związane z polskim rynkiem finansowym, ale każdy ciekawy „zaplecza” wielkiej instytucji, w której dokonywały się spektakularne zmiany.

**********

Historia ostatniego dziesięciolecia przemian, jakie dokonały się w największym polskim banku, jest pośrednio także historią spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.
PKO Ubezpieczenia, co naturalne, również podąża ścieżką ciągłych zmian i czerpie z doświadczeń banku. Wierzę, że książka stanie się inspiracją dla osób, które chcą rozwijać zarządzane przez siebie firmy i sprawnie reagować na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe i technologiczne. Polecam gorąco tę publikację i zapraszam do lektury.

Sławomir Łopalewski, Prezes PKO Ubezpieczenia