Grupa PKO Banku Polskiego

 • O Grupie

 • Wartości Grupy

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego to jedna z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a PKO Bank Polski, jako podmiot dominujący Grupy Kapitałowej, jest wiodącym bankiem komercyjnym w Polsce pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów i depozytów, a także liczby klientów i wielkości sieci dystrybucji.

Bank umiejętnie łączy blisko 100 letnią historię z innowacyjnością i nowoczesnymi usługami finansowymi, których odbiorcą jest dzisiaj ponad 8 mln klientów. Mogą oni korzystać zarówno z rozbudowanej sieci blisko 1200 placówek oraz 3000 bankomatów, jak też systematycznie wzbogacanych usług bankowości elektronicznej oferowanych pod marką iPKO oraz innowacyjnych i wielokrotnie nagradzanych płatności mobilnych – IKO.

Dążeniem PKO jest ciągłe podnoszenie jakości usług wyrażone hasłem „Codziennie Najlepszy”. Przekłada się to na codzienną pracę ponad 27 tys. pracowników całej Grupy Kapitałowej, dzięki której wartości korporacyjne takie jak Wiarygodność, Satysfakcja klienta, Ciągłe doskonalenie, Przedsiębiorczość przekładają się na zadowolenie klientów i wyniki biznesowe. Efektem tej pracy i potwierdzeniem zaufania do Grupy Kapitałowej jest min. wartość marki PKO, która wyceniania na ponad 3,7 mld zł jest dzisiaj najcenniejszą marką finansową w Polsce.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego skutecznie rozwija działalność nie tylko w swoim tradycyjnym obszarze działalności – obsłudze klientów detalicznych. Stała się również liderem dla klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw – zwłaszcza w zakresie finansowania ich działalności oraz dla rynku usług finansowych oferowanych gminom, powiatom, województwom i sektorowi budżetowemu. Jest również najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych.

Poza działalnością ściśle bankową oraz działalnością maklerską, Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego świadczy specjalistyczne usługi finansowe w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz prowadzi działalność inwestycyjną, deweloperską
i windykacyjną. Dzięki spółce eService jest również obecna na rynku obsługi i rozliczeń transakcji kartowych.

Spółki z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego:

 • PKO Bank Hipoteczny
 • PKO Życie TU S.A.
 • PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Qualia Development
 • PKO Leasing
 • PKO TFI
 • PKO BP BANKOWY PTE
 • PKO Faktoring
 • PKO BP Finat Sp. z o.o.
 • PKO Finance AB
 • Kredobank S.A.

Wiarygodność

Budujemy naszą wiarygodność wobec Klientów wewnętrznych i zewnętrznych, biorąc pełną odpowiedzialność za nasze decyzje i działania. Zawsze dotrzymujemy zobowiązań. Kierujemy się najwyższymi standardami jakości. Jesteśmy uczciwi wobec siebie i innych, działając spójnie z wizją i wartościami Banku.

Satysfakcja klienta

Klient – zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny – jest dla nas najważniejszy. Dokładamy wszelkich starań, aby dobrze poznać i zrozumieć faktyczne potrzeby naszych Klientów oraz Współpracowników i dostosować do nich tworzone rozwiązania.

Ciągłe doskonalenie

Wierzymy, że nasz Bank będzie się prężnie rozwijał, jeśli rozwijać się będą jego Pracownicy. Dlatego nieustannie doskonalimy procesy, podnosimy nasze umiejętności i wiedzę. Aktywnie uczestniczymy w zachodzących zmianach, aby w pełni wykorzystać wynikające z nich szanse dla nas i dla Banku.

Przedsiębiorczość

Pracujemy zespołowo. Każdą decyzję i każde działanie rozpatrujemy z perspektywy korzyści i kosztów dla Banku i naszych Klientów. Odważnie podejmujemy inicjatywy oraz konsekwentnie dążymy do realizacji założonych celów.