Nowa oferta ubezpieczenia ochrony prawnej dla klientów zawierających umowę leasingu z PKO Leasing S.A.

PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. we współpracy z PKO Leasing S.A. wprowadza nowe ubezpieczenie ochrony prawnej dla klientów zawierających umowę leasingu z PKO Leasing S.A.  

Czym jest ubezpieczenie ochrony prawnej?

Ubezpieczenie chroni przed ryzykiem ponoszenia wysokich kosztów związanych z dochodzeniem swoich praw w postępowaniu sądowym i administracyjnym. Co ważne, ochrona prawna może działać nie tylko w życiu prywatnym, ale także kiedy ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą.

Jakie są korzyści z ubezpieczenia?

Klienci otrzymują szybką i fachową pomoc prawną i zabezpieczenie przed ryzykiem ponoszenia wysokich wydatków związanych z wynajęciem adwokata, czy trwaniem procesu sądowego. Osoba ubezpieczona nie musi obawiać się obciążenia domowego budżetu wydatkami związanymi z obroną swoich praw.

Ile kosztuje składka za ubezpieczenie?

Wysokość składki zależy od wybranego wariantu ubezpieczenia i okresu trwania umowy. Składkę opłaca się jednorazowo na cały okres ubezpieczenia.

Od kiedy działa ubezpieczenie i jak długo?

Ubezpieczenie zaczyna działać od daty rejestracji przedmiotu objętego umową leasingu lub daty wydania tego przedmiotu – w zależności od tego, która data jest wcześniejsza.

Ubezpieczenie wygaśnie w ostatnim dniu miesiąca, w którym należy opłacić ostatnią ratę z tytułu umowy leasingu (w tym również opłaty końcowej).

PRAKTYCZNE PRZYKŁADY DZIAŁANIA UBEZPIECZENIA

  1. POTRĄCENIE PIESZEGO PRZEZ KIERUJĄCEGO POJAZDEM

Jeśli sprawa jest skierowana do sądu, ubezpieczenie pokryje koszty procesu i wydatki związane z obsługą prawną: wynagrodzenie adwokata, koszt opinii biegłego sądowego. W przypadku przegranej, osoba ubezpieczona otrzyma zwrot kosztów sądowych zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa.

  1. MANDAT

Osoba ubezpieczona ma zapewnioną koordynację obsługi prawnej i otrzyma pomoc w kłopotliwych sytuacjach, kiedy na przykład nie jest pewna konsekwencji związanych z odmową przyjęcia mandatu.

  1. PRAWO KARNE PRACODAWCA

Jeśli pracownik ulega wypadkowi przy pracy, a pracodawca został posądzony o naruszenie przepisów BHP i narażenie pracowników na niebezpieczeństwo (utrata życia lub uszczerbek na zdrowiu), ubezpieczenie pokryje koszty wynagrodzenia adwokata w przypadku skierowania sprawy do sądu i koszty sądowe niezależnie od końcowego orzeczenia.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu i wyłączeniach, Karta Produktu oraz OWU znajdują się tutaj.