„MOJE PODRÓŻE24“ – NOWA OFERTA UBEZPIECZENIA w serwisie bankowości internetowej iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO

Ubezpieczenie „Moje Podróże24” dołącza do oferty ubezpieczeń PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. dla klientów PKO Banku Polskiego w serwisie bankowości internetowej iPKO oraz w aplikacji mobilnej IKO. Szybko i w prosty sposób można ubezpieczyć siebie oraz swoich bliskich na czas podróży. Zaletą oferty jest możliwość ubezpieczenia się na wypadek dodatkowych ryzyk i skorzystanie z atrakcyjnych zniżek.

Ochrona w podróży, w kraju i za granicą

Jeśli planujesz wyjazd, myślisz o udanym urlopie lub wyjątkowym weekendowym pobycie albo Twoim celem podróży jest praca lub uprawianie sportu, pomyśl o ubezpieczeniu podróżnym. Przez 24/7 w kraju i za granicą będziesz objęty ochroną ubezpieczeniową, a w sytuacjach trudnych otrzymasz pomoc, dzięki której nie będziesz się martwił powstałymi problemami.

Czym jest ubezpieczenie „Moje Podróże24”?

To rozwiązanie skrojone na miarę dla tych, którzy chcieliby zawrzeć umowę ubezpieczenia na czas podróży i zagwarantować sobie i swoim najbliższym ochronę zdrowia i mienia oraz pomoc w nagłych wypadkach losowych. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie opuszczenia miejsca zamieszkania, w przypadku podróży w kraju bądź w chwili przekroczenia granicy – jeśli celem wyjazdu jest pobyt za granicą. Ubezpieczenie można także kupić będąc w podróży zagranicznej – ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się w momencie zakupu ubezpieczenia.

Jakie są korzyści z ubezpieczenia?

  • trzy warianty polisy dostosowane do potrzeb: wypoczynek, sport i praca;
  • podstawowy i rozszerzony zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmujący

w wariancie podstawowym:

– ubezpieczenie kosztów leczenia i ubezpieczenie assistance;

– ochronę family assistance;

– ochronę bagażu i sprzętu sportowego;

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków;

– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym;

– zaostrzenia lub powikłania chorób przewlekłych;

– sporty rekreacyjne.

w wariancie rozszerzonym:

– ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu bądź skrócenia podróży;

– ubezpieczenie assistance w podróży zagranicznej samochodem ze zniesieniem udziału własnego za szkody w wynajętym samochodzie.

  • w zależności od celu podróży, ochrona ubezpieczeniowa w zakresie podstawowym lub rozszerzonym, może być uzupełniona o dodatkowe ryzyka:

– uprawianie sportów ekstremalnych;

– praca fizyczna wysokiego ryzyka.

  • atrakcyjne zniżki:

–  30% zniżki z tytułu posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, tzw. EKUZ (wniosek o kartę EKUZ można złożyć przez internet, korzystając z Profilu Zaufanego i systemu ePUAP. Sam Profil szybko i wygodnie można założyć w serwisie bankowości internetowej iPKO lub Inteligo).

–  10% zniżki z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny;

– 10% zniżki rodzinnej, która jest przyznawana automatycznie, jeśli wśród ubezpieczonych jest co najmniej jedna osoba dorosła i jedno dziecko w wieku do lat 20, a łączna liczba ubezpieczonych to maksymalnie osiem osób.

Przy posiadaniu wszystkich aktualnych kart zniżkowych można skorzystać z każdej z tych zniżek, co w efekcie daje obniżoną składkę za ubezpieczenie.

Przed zawarciem umowy ubezpieczenia należy sprawdzić, dla kogo produkt jest dedykowany, a także zapoznać się z dokumentacją ubezpieczeniową –  z Kartą Produktu oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zawierającymi opis zakresu poszczególnych ubezpieczeń, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności.