Lista produktów objętych decyzją RLU nr 4/15 wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 15 października 2015 r.