Likwidacja Fuduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany

Szanowni Państwo,

zgodnie z listem z 3 marca 2020 roku przypominamy, że 27 lutego 2020 roku fundusz Rockbridge FIO Akcji Lewarowany („Fundusz”) został rozwiązany. W Fundusz lokowanych jest 100% aktywów UFK Rockbridge FIO Akcji Lewarowany pro (kod funduszu G21).

Rozwiązanie Funduszu jest zgodne z ustawą o funduszach inwestycyjnych oraz zarządzaniem alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi* i nastąpiło na skutek spadku wartości aktywów netto Rockbridge FIO Akcji Lewarowany poniżej poziomu 2 000 000 zł. 27 lutego 2020 r. nastąpiło otwarcie likwidacji Funduszu.

Co oznacza likwidacja Funduszu dla klientów PKO Ubezpieczenia?

Począwszy od dnia 2 marca 2020 roku

  • zawiesiliśmy realizację zleceń transferu,
  • zawiesiliśmy możliwość wpłat do funduszu UFK Rockbridge FIO Akcji Lewarowany pro (kod funduszu G21
  • dokonaliśmy zmiany alokowanej składki uwzględniającej powyższy UFK na UFK Gwarantowany pro (kod funduszu F01).

Powyższe ograniczenia powodują, że od 2 marca 2020 roku nie mogą być realizowane wpłaty, zlecenia transferów oraz zmiany alokacji składki uwzględniające Fundusz.

O kolejnych krokach związanych z likwidacją Funduszu zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie po uzyskaniu przez PKO Ubezpieczenia informacji od likwidatora.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt:

  • telefoniczny z naszą Infolinią pod numerem telefonu 801 231 500 od poniedziałku do piątku,
    w godzinach 08:00 – 19:00 (koszt połączenia według cennika operatora),
  • mailem na adres: zycie@pkoubezpieczenia.pl,
  • wysyłając wiadomość w serwisie „Twoja Polisa” pod adresem: twojapolisa.pkoubezpieczenia.pl.

Z wyrazami szacunku,

Zespół PKO Ubezpieczenia

 

 *W liście powołujemy się na art. 246 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 95).