Kupujesz mieszkanie? Sprawdź, jakiego rodzaju ubezpieczenia będzie wymagał od Ciebie bank

Zakup mieszkania najczęściej finansujemy z kredytu hipotecznego. A ten zaciągamy zazwyczaj na 20 lub 30 lat, dlatego przed ostateczną decyzją porównujemy oferty kredytowe z kilku placówek. W pierwszej kolejności sprawdzamy zwykle wysokość marży i prowizji oraz warunki kredytowania. Równie istotna jest także forma zabezpieczenia kredytu i rodzaj wymaganego ubezpieczenia. Oto najczęstsze ubezpieczenia, jakie towarzyszą zaciągnięciu kredytu na własne M.

  1. Ubezpieczenie murów

Podstawowym rodzajem ubezpieczenia, które jest wymagane przez banki przy udzielaniu kredytu hipotecznego jako zabezpieczenie spłaty kredytu, jest ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych. Warto przy tym zauważyć, że banki wymagają zazwyczaj tylko ochrony murów (czyli konstrukcji nieruchomości wraz z fundamentami, dachem i ścianami). Jednak dla własnego bezpieczeństwa warto rozszerzyć zakres ubezpieczenia także o ochronę ruchomości domowych, dzięki czemu ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie, jeśli szkodzie ulegnie wyposażenie (tj. meble, sprzęt AGD i elektroniczny). Ponadto warto rozważyć możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które chroni przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z użytkowaniem nieruchomości przez ubezpieczonego oraz pozostałych domowników.

  1. Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie to kolejny produkt bardzo często wymagany przez bank. Jego podstawową cechą, a zarazem argumentem przemawiającym za zakupem, jest zabezpieczenie naszych bliskich przed koniecznością spłaty kredytu w przypadku naszej śmierci. Jeśli chodzi o sumę, na jaką powinniśmy się ubezpieczyć, to polityka banków jest w tym zakresie różna. Niektóre będą wymagać, aby suma ubezpieczenia odpowiadała całej kwocie kredytu, a niektórym wystarczy już 25 proc. wartości zobowiązań. Jednak najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie się na kwotę równą wysokości zaciągniętych zobowiązań (przynajmniej w pierwszych latach kredytowych).

  1. Ubezpieczenie spłaty kredytu

Choć ten rodzaj ubezpieczenia nie jest obowiązkowy dla kredytobiorców, to jednak biorąc pod uwagę jego szeroki zakres ochrony, warto zastanowić się nad jego zakupem. Ubezpieczenie spłaty kredytu obejmuje szereg sytuacji, w których kredytobiorca z różnych przyczyn nie jest w stanie chwilo regularnie spłacać zobowiązań wobec banku. Chodzi najczęściej o takie sytuacje jak: utrata źródła dochodu, inwalidztwo powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku czy też leczenie szpitalne. Posiadając takie ubezpieczenie, możemy mieć pewność, że towarzystwo będzie nam wypłacać, przez określony w umowie okres, świadczenie pozwalające na przynajmniej częściową spłatę zobowiązań.

  1. Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania

Podobnie jak ubezpieczenie spłaty kredytu, ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania jest produktem dobrowolnym. Jednak w kontekście zakupu mieszkania i zaciągnięcia wieloletniego kredytu hipotecznego, warto zadbać o dodatkową ochronę na wypadek gdybyśmy poważnie zachorowali i przez jakiś czas nie mogli regularnie spłacać rat kredytowych. Dotychczas ten rodzaj polisy był zawierany w formie umowy dodatkowej do umowy ubezpieczenia na życie, jednak coraz więcej towarzystw umożliwia zakup tego ubezpieczenia jako oddzielnego produktu. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego, a zakres ochrony może obejmować ryzyko zachorowania na szereg często występujących chorób, m.in. na wypadek nowotworu.