Fundusze

Zalety:

  • Regulaminy

  • Historyczne
    wyceny UFK

  • Sprawozdania
    funduszy

Sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna publikuje roczne i półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów.