Jednorazowa wpłata - Produkty z funduszem kapitałowym

 • Efektywne lokowanie posiadanego kapitału
 • Możliwość wpłacania dodatkowych środków w dowolnym momencie
 • Szeroka oferta profesjonalnie dobranych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK)
 • Bezpłatny dostęp on-line do serwisu dla Klienta oraz bezpłatne zmiany funduszy
 • Brak podatku od zysków kapitałowych w momencie zmiany funduszy
 • Świadczenie wypłacane bez postępowania spadkowego, nieobciążone podatkiem od spadków i darowizn
 • Warto wiedzieć

 • Produkty

 • Centrum inwestycyjne

 • Fundusze

 • Ryzyka

 • Inwestycja wiąże się z ryzykiem – produkt nie zapewnia gwarancji wpłaconego kapitału
 • Rozwiązanie umowy wiąże się z poniesieniem opłaty
 • Przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia, aby zapoznać się z zasadami działania produktu. Sprawdź zakres ochrony, dostępne fundusze oraz wysokość opłat
 • Zbadaj swój profil inwestycyjny – sprawdź, jakie rozwiązania, przygotowane przez PKO Ubezpieczenia są dla Ciebie optymalne
 • Realizacja decyzji Prezesa UOKiK RLU nr 4/15

Dlaczego PKO Ubezpieczenia?

 • Bardzo dobre wyniki inwestycyjne zarówno w zakresie funduszy krajowych, jak i zagranicznych
 • Atrakcyjne stopy zwrotu z inwestycji
 • Szeroki wachlarz funduszy pozwalający na dywersyfikację ryzyka inwestycyjnego
 • Innowacyjne klasy aktywów (np. fundusze surowcowe i hedgingowe)
 • Wiodące firmy zarządzające o znakomitej renomie i świetnych wynikach (np. HSBC, Templeton, Investors)
 • Najwyższej jakości narzędzia do identyfikacji potrzeb i preferencji Klienta.

Dlaczego fundusze PKO Ubezpieczenia?

 • Komfort wyboru – wyselekcjonowane fundusze inwestycyjne.
 • Elastyczność – zamiana funduszy bez opłat.*
 • Efektywność podatkowa – do czasu wygaśnięcia** umowy nie jest pobierany podatek od zysków kapitałowych – Twoje oszczędności pracują jeszcze efektywniej.
 • Brak podatku od spadku – korzystne rozwiązania prawne, pozwalające na przekazanie aktywów wskazanej w umowie osobie (Uposażonemu) bez pobierania podatku od spadku i darowizn oraz doliczania ich do tzw. zachowku.
 • Ochrona prawna aktywów – wyłączenie części aktywów z egzekucji sądowej (do 75%), w razie wystąpienia niekorzystnej sytuacji losowej.
 • Podgląd inwestycji na indywidualnym rachunku poprzez stronę internetową.
 • Dostępność środków – możliwość dokonywania częściowych wykupów w dowolnym czasie trwania umowy.***
 • Ochrona ubezpieczeniowa – zapewniona przez cały okres trwania umowy.
 • Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe w ofercie PKO Ubezpieczenia

Jakim jesteś inwestorem?

Inwestycje w fundusze to ciągle dla wielu ludzi poważne wyzwanie. Aby pomóc w wyborze optymalnej strategii inwestycyjnej przygotowaliśmy praktyczny przewodnik dla inwestora PKO Ubezpieczenia.

Potrzeba tylko 5 minut, aby w trzech krokach sprawdzić jakie rekomendacje inwestycyjne przygotowali dla Ciebie specjaliści PKO Ubezpieczenia:

1. Zidentyfikuj Twój indywidualny profil ryzyka, dowiedz się, jakim jesteś typem inwestora.

2. Określ horyzont inwestycyjny, czyli czas , na jaki chcesz zainwestować środki.

3. Zapoznaj się z propozycjami PKO Ubezpieczenia i podejmij decyzję****

Określenie Twojego indywidualnego profilu inwestycyjnego pomoże nam dobrać portfel modelowy, który najlepiej spełnia Twoje oczekiwania.

* za pośrednictwem aplikacji on-line Twoja Polisa.
** umowa bezterminowa wygasa z chwilą wycofania środków lub śmiercią ubezpieczonego
*** wykupy związane są z opłatą manipulacyjną różną w zależności od produktu i roku wykupu
**** produkt dostępny w formie ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Przed dokonaniem inwestycji zapoznaj się z informacjami o funduszach inwestycyjnych, dostępnymi na stronie http://pkoubezpieczenia.pl/, w szczególności z informacjami niezbędnymi do oceny inwestycji oraz dotyczącymi ryzyka, kosztów i opłat.
Przedmiotowych informacji nie należy traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, dane nie służą także jako usługa doradztwa finansowego.
Wszystkie wyniki przedstawione na stronie internetowej mają charakter historyczny, PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości.

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. informuje, że roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, podlegają zaspokojeniu ze środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w wysokości 50 % wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30.000 euro, na warunkach określonych w Art. 98 ust. 2 pkt 2) i ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz.1152 z późn. zm.).

Wypłaty ww. świadczeń dokonywane są wyłącznie na rzecz uprawnionych osób fizycznych.

Polecenie Zapłaty – wygodny i bezpieczny sposób płatności składek

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i wygodę wprowadziliśmy nowoczesny i łatwy sposób regulowania płatności składek ubezpieczeniowych o nazwie Polecenie Zapłaty.

Zachęcamy do skorzystania z Polecenia Zapłaty. Jest to wygodna i bezpieczna usługa bankowa polegająca na automatycznym obciążaniu rachunku bankowego Klienta Składką Ubezpieczeniową. Aby zamówić Polecenie Zapłaty, wystarczy odesłać do nas wypełniony formularz „Zgody do obciążenia rachunku”.

Pobierz formularze:

Polecenie zapłaty to:

Oszczędność czasu
Nie tracą Państwo czasu w kolejkach na poczcie lub w bankach. Nie muszą Państwo wypełniać dodatkowych kuponów czy formularzy.

Oszczędność pieniędzy
Banki realizujące Polecenie zapłaty z reguły nie pobierają za nią opłaty.

Pewność i wygoda
Korzystając z usługi Polecenie zapłaty nie będziecie Państwo musieli stale czuwać nad terminami opłat, a regulowanie płatności stanie się odtąd łatwe, wygodne i bardziej ekonomiczne.

Zasady uruchomienia płatności w formie Polecenia zapłaty

 1. Wystarczy sprawdzić czy Państwa Bank realizuje usługę Polecenie zapłaty. Listę banków zamieszczamy poniżej.
 2. Następnie należy wydrukować i wypełnić formularz „Zgody do obciążenia rachunku” w formie Polecenia zapłaty w dwóch egzemplarzach.Uwaga! Podpis na formularzach musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym w banku, w którym prowadzone jest konto. W przeciwnym wypadku „Zgoda do obciążenia rachunku” nie zostanie zaakceptowana przez bank.
 3. Wypełnione i podpisane dwa formularze „Zgody do obciążenia rachunku” prosimy wysłać na adres Centrali Towarzystwa:
  PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  ul. Chłodna 52
  00-872 Warszawa
 4. Pozostałe formalności dopełnia PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Podpisane dokumenty upoważnią nas do obciążenia Państwa rachunku bankowego z tytułu płatności składek ubezpieczeniowych na rzecz PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., dokładnie w dniu wymaganej płatności, zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia.
 5. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z tej formy regulowania płatności. W tym celu prosimy o wypełnienie i przesłanie odwołania „Zgody do obciążenia rachunku” do Centrali PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
0 801 231 500 (od poniedziałku do piątku w godz: 08:00 – 19:00)

Zachęcamy do skorzystania z Polecenia zapłaty – wygodnej i bezpiecznej usługi bankowej.

 • Lista banków realizujących polecenie zapłaty

Sprawozdania Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna publikuje roczne i półroczne sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów.