Jednorazowa wpłata – Produkty strukturyzowane

 • Produkt ubezpieczeniowy o charakterze inwestycyjnym z gwarancją wpłaconego kapitału (od 95% do 100%)
 • Produkt krótkoterminowy (od 1 do 3 lat)
 • Wyższy potencjał zysków niż na lokacie bankowej
 • Możliwość inwestowania w instrumenty finansowe, o różnym stopniu ryzyka (np. akcje, obligacje, indeksy giełdowe, waluty, surowce, fundusze inwestycyjne)
 • Brak podatku od zysków kapitałowych
 • Świadczenie wypłacane bez postępowania spadkowego, nieobciążone podatkiem od spadków i darowizn
 • Warto wiedzieć

 • Produkty

 • Wycena dzienna

 • Ryzyka

 • Produkt w formie ubezpieczenia na życie i dożycie
 • Produkt dostępny jest wyłącznie w określonych terminach – sprawdź najbliższe subskrypcje
 • Gwarancja kapitału niższa niż 100% oznacza, że produkt ma wyższy potencjał zysku, jednak należy liczyć się z możliwością utraty niegwarantowanej części kapitału
 • W przypadku braku zysku następuje wypłata gwarantowanej części kapitału
 • Rozwiązanie umowy wiąże się z poniesieniem opłaty
 • Przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia, aby zapoznać się z zasadami działania produktu