Grupa kapitałowa PKO Banku Polskiego

grupa kapitałowa

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego to jedna z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a PKO Bank Polski, jako podmiot dominujący Grupy Kapitałowej, jest wiodącym bankiem komercyjnym w Polsce pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów i depozytów, a także liczby klientów i wielkości sieci dystrybucji.

 

O Grupie

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego to jedna z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a PKO Bank Polski, jako podmiot dominujący Grupy Kapitałowej, jest wiodącym bankiem komercyjnym w Polsce pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów i depozytów, a także liczby klientów i wielkości sieci dystrybucji.

Spółki z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego:

  • PKO Bank Hipoteczny
  • PKO TFI
  • PKO BP BANKOWY PTE
  • PKO Leasing
  • PKO Faktoring
  • PKO BP Finat
  • PKO Ubezpieczenia
  • Kredobank

Szczegółowy skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego znajdziesz tutaj.