2012-02-09 14:04

IKE w Nordea – bez zarzutu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował w ostatnim czasie Indywidualne Konta Emerytalne dostępne na polskim rynku. Drobiazgowej analizie poddano115 wzorców umów stosowanych przez 25 instytucji finansowych oferujących IKE.
Podmioty oferujące IKE, a podlegające kontroli  zostały wybrane na podstawie największej wartości zgromadzonych środków oraz losowo. Skontrolowano siedem, trzy podmioty prowadzące działalność maklerską, dziesięć towarzystw funduszy inwestycyjnych i  pięć zakładów ubezpieczeń  – w tym również Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Z przyjemnością informujemy, że analiza dokonana przez UOKIK wykazała, iż dokumenty związane z Indywidualnym Kontem Emerytalnym oferowanym przez Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. są stworzone i realizowane z pełnym poszanowaniem zbiorowych interesów konsumentów.