2005-02-07 07:29

Fundacja „Porozumienie bez barier”

Po raz kolejny Fundacja Teraz Polska zorganizowała Bal Charytatywny pod patronatem Pani Jolanty Kwaśniewskiej. Każdego roku, podczas Balu organizowana jest charytatywna aukcja dzieł sztuki. Dochód z aukcji zasila konto Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”, a następnie zostaje rozdzielony pomiędzy Ośrodki Społeczno – Wychowawcze. W tym roku Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. przekazało na ten cel trzy grafiki, autorstwa Katarzyny Piechoty, Patryka Korgula i Wara Lukhanatina, które Towarzystwo zakupiło od Galerii Plastycznej Twórczości dziecka w Toruniu.