Ubezpieczenie spłaty Pożyczki Gotówkowej na wypadek Utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania lub pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie zawarte na podstawie Warunków Ubezpieczenia spłaty Pożyczki Gotówkowej na wypadek Utraty źródła dochodu, Poważnego zachorowania lub Pobytu w szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla klientów PKO BP SA, którzy zawarli z PKO Bankiem Polskim SA umowę Pożyczki Gotówkowej.

 • Szczegóły oferty

 • Dlaczego warto?

 • Dokumenty do pobrania

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej

 • Ochrona ubezpieczeniowa

 • Składka ubezpieczeniowa

 • Zawarcie Umowy Ubezpieczenia

 • Jak otrzymać świadczenie?

 • Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Dlaczego warto?

 • ubezpieczenie zapewnia szeroką ochronę Pożyczkobiorcy w trudnych sytuacjach życiowych:
 • – Utraty źródła dochodu albo
  – Inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku

 • ochrona dostosowana jest do różnorodnych form zatrudnienia (np. Stosunek pracy, umowa zlecenia, Kontrakt marynarski, Działalność gospodarcza)
 • proste i jasne procedury zawarcia Umowy Ubezpieczenia (podpisanie Wniosko-Polisy i opłacenie Składki Ubezpieczeniowej)
 • Dokumenty do pobrania

  Dokumentacja obowiązująca od dnia 21.04.2018

  Warunki Ubezpieczenia

  Warunki Ubezpieczenia – pakiet

  KP_Dokument zawierający informacje o produkcie

  KP_Dokument zawierający informacje o produkcie – pakiet_od 21.04.2018 do 24.05.2018

  KP_Dokument zawierający informacje o produkcie – pakiet_25.05.2018

  Dokumentacja obowiązująca od dnia 18.12.2017 r.:

  Warunki Ubezpieczenia dla pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA

  Warunki Ubezpieczenia dla pożyczkobiorców PKO Banku Polskiego SA – pakiet

  Dokument zawierający informacje o produkcie

  KP_Dokument zawierający informacje o produkcie – pakiet

  Dokumentacja obowiązująca od dnia 01.10.2016 r.:

  WU spłaty Pożyczki Gotówkowej na wypadek utraty źródła dochodu albo inwalidztwa w następstwie NW

  Karta Produktu umowy ubezpieczenia spłaty Pożyczki Gotówkowej na wypadek utraty źródła dochodu albo inwalidztwa w następstwie NW

  WU obejmujące warunki ubezpieczenia na życie oraz warunki ubezpieczenia spłaty Pożyczki Gotówkowej na wypadek Utraty źródła dochodu albo Inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku – pakiet produktów

  Karta Produktu umowy ubezpieczenia na życie oraz umowy utraty dochodu albo inwalidztwa – pakiet produktów

  Dokumenty obowiązujące do dnia 30.09.2016 r.:

  WU spłaty Pożyczki Gotówkowej na wypadek utraty źródła dochodu albo inwalidztwa w następstwie NW

  Karta Produktu umowy ubezpieczenia spłaty Pożyczki Gotówkowej na wypadek utraty źródła dochodu albo inwalidztwa w następstwie NW

  WU obejmujące warunki ubezpieczenia na życie oraz warunki ubezpieczenia spłaty Pożyczki Gotówkowej na wypadek Utraty źródła dochodu albo Inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego Wypadku – pakiet produktów

  Karta Produktu umowy ubezpieczenia na życie oraz umowy utraty dochodu albo inwalidztwa – pakiet produktów