Ubezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego, pożyczki hipotecznej na wypadek Utraty źródła dochodu, Inwalidztwa w skutek NW i Leczenia szpitalnego

Ubezpieczenie zawarte na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego, pożyczki hipotecznej na wypadek Utraty źródła dochodu, Inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego wypadku i Leczenia szpitalnego dla klientów PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA (dalej „OWU”)

 

 • Szczegóły oferty

 • Dlaczego warto?

 • Dokumenty do pobrania

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej

 • Ochrona ubezpieczeniowa i Okres Ubezpieczenia

 • Składka ubezpieczeniowa

 • Zawarcie Umowy Ubezpieczenia

 • Jak zgłosić roszczenie?

 • Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Dlaczego warto?

 • ubezpieczenie zapewnia ochronę Kredytobiorcy w trudnych sytuacjach życiowych:
 • – Utraty źródła dochodu
  – Inwalidztwa w następstwie Nieszczęśliwego wypadku
  – Leczenia szpitalnego

 • ochrona dostosowana jest do różnorodnych form zatrudnienia (np. Stosunek pracy, umowa zlecenia, Kontrakt marynarski, Działalność gospodarcza)
 • proste i jasne procedury zawarcia Umowy Ubezpieczenia (podpisanie Wniosko-Polisy)