Ubezpieczenie na wypadek Utraty Źródła Dochodu, Poważnego Zachorowania, Pobytu w Szpitalu w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla klientów PKO Banku Polskiego SA lub Banku Hipotecznego SA

Ubezpieczenie zawarte na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia spłaty kredytu hipotecznego, pożyczki hipotecznej na wypadek Utraty źródła dochodu, Poważnego Zachorowania i Pobytu w Szpitalu w następstwie Nieszczęśliwego wypadku dla klientów PKO Banku Polskiego SA lub PKO Banku Hipotecznego SA (dalej „OWU”)

 

 • Szczegóły oferty

 • Dlaczego warto?

 • Dokumenty do pobrania

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej

 • Ochrona ubezpieczeniowa

 • Składka ubezpieczeniowa

 • Zawarcie Umowy Ubezpieczenia

 • Jak otrzymać świadczenie?

 • Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Dlaczego warto?

   1. Ubezpieczenie zapewnia ochronę Kredytobiorcy w trudnych sytuacji życiowych:
    • utraty źródła dochodów
    • poważnego zachorowania
    • pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku