Ubezpieczenie mienia dla klientów, którzy zawarli umowę Kredytu lub Pożyczki zabezpieczone hipoteką

Ubezpieczenie zawarte na podstawie Warunków Ubezpieczenia mienia dla klientów PKO BP SA lub PKO Banku Hipotecznego SA, którzy zawarli umowę Kredytu lub Pożyczki zabezpieczone hipoteką.

 • Szczegóły oferty

 • Dlaczego warto?

 • Dokumenty do pobrania

Szczegóły oferty

 • Dla kogo?

 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej

 • Ochrona ubezpieczeniowa i Okres Ubezpieczenia

 • Składka ubezpieczeniowe

 • Zawarcie Umowy Ubezpieczenia

 • Jak zgłosić roszczenie?

 • Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela

Dlaczego warto?

 • kupno ubezpieczenia nieruchomości od zdarzeń ubezpieczeniowych i dokonanie cesji praw z tej polisy pozwala spełnić wymóg zabezpieczenia Kredytu hipotecznego bądź Pożyczki hipotecznej:
 • możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ruchomości domowych zarówno od ryzyka zdarzeń ubezpieczeniowych jak i kradzieży z włamaniem (maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł) oraz OC w życiu prywatnym (maksymalna suma gwarancyjna wynosi 200 000 zł)możliwość nabycia unikalnego assistance już za 12 zł
 • proste i jasne procedury zawarcia Umowy Ubezpieczenia (podpisanie wniosko-polisy i opłacenie składki ubezpieczeniowej)
 • możliwość automatycznego wielokrotnego przedłużania ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres